TIEDOTE: EUROOPAN KOMISSIO TUNNUSTAA TURKISELÄINTEN HYVINVOINTIOHJELMAN

17.1.2019
Euroopan komissio on hyväksynyt eurooppalaisen turkiseläinten hyvinvointia koskevan WelFur-ohjelman mukaisen itse- ja yhteissääntelyaloitteen. Kyseessä on ensimmäinen eläinten hyvinvointia koskeva ohjelma, jota esitellään komission ei-sitovien aloitteiden tietokannassa. ”Euroopan komissio ei kaunistele todellisuutta, joten kyseessä on aito tunnustus turkisalan vastuullisuudesta liittyen eläinten hyvinvointiin ja yhteiskuntaan”, sanoo Fur Europen toimitusjohtaja Mette Lykke Nielsen. Fur Europe on Brysselissä toimiva koko eurooppalaista turkisalaa edustava kattojärjestö.
Kaikkien esiteltävien itse- ja yhteissääntelyä koskevien aloitteiden tulee läpäistä prosessi, jossa arvioidaan ohjelmien periaatteita, kuten sidosryhmien osallisuutta, läpinäkyvyyttä, luotettavuutta, toteutettavuutta ja lainsäädännön noudattamista. Tämän seurauksena esiteltyjä ohjelmia käytetään usein sitovan lainsäädännön pohjana, mikä on myös Fur Europen pääasiallisena tavoitteena.
”Fur Europe kannattaa ajatusta eläinten hyvinvointia koskevan sitovan lainsäädännön edistämisestä niin kansallisella kuin EU:n tasolla. WelFurin arviointi keskittyy enemmän eläimiin kuin niiden elinoloihin. WelFur on dynaaminen ja suunniteltu tulevaisuutta varten, ja ohjelmaan kuuluu vakavat seuraamukset vaatimuksia noudattamattomille kasvattajille. Turkiseläimiä koskevaa lainsäädäntöä ei juurikaan tarvita enempää, sillä WelFur on täysin eläinasiantuntijoiden suositusten mukainen”, sanoo Mette Lykke Nielsen.
WelFur on seitsemässä eurooppalaisessa yliopistossa toimivien riippumattomien tutkijoiden laatima ohjelma, jota sovelletaan 3 500 eurooppalaisella minkki- ja kettutilalla vuosina 2017–2020.
 
Tietoa itse- ja yhteissääntelyä koskevista aloitteista
- Euroopan komissio on vuodesta 2001 alkaen tunnustanut tietyillä aloilla ja markkinoilla olevan itse- ja yhteissääntelyn tarpeen.
- Tämä tunnustus pohjautuu perusperiaatteeseen siitä, että itsesääntely varmistaa omavastuullisuuden aloilla, jota sääntely koskee, mikä taas johtaa kattavampaan asetuksien noudattamiseen, vaikka asetukset eivät olisikaan sitovia.
- Erityisen olennaista on, että itsesääntely poistaa viranomaisten vaihtoehtoisesti soveltamiin sitoviin asetuksiin liittyvät kulut.
- Itsesääntelyn huonona puolena on se, että se ei yleensä aseta seuraamuksia niille, jotka eivät noudata vaatimuksia (WelFuriin kuitenkin kuuluu seuraamuksien asettaminen vaatimustenvastaisille turkiskasvattajille).
- Itse- ja yhteissääntelyä koskevien aloitteiden tietokanta julkaistiin vuonna 2008. Sen tarkoituksena on esitellä komission hyväksymiä aloitteita, joihin nyt myös WelFur kuuluu.
- Tullakseen lisätyksi tietokantaan aloitteen täytyy täyttää läpinäkyvyyttä, avoimuutta, edustajia, vastuullisuutta, sidosryhmien osallisuutta ja muita seikkoja koskevat vaatimukset.
 
Suomalainen, ProFurin omistama ja vuodesta 2005 kehittämä, sertifiointijärjestelmä (Finnish Standards Fox/Mink/Finnraccoon) on laajin turkiseläinkasvatuksen sertifiointijärjestelmä maailmassa. Se sisältää myös WelFur-mittariston.
 
Lisätietoja:
Suomen Turkiseläinten Kasvattajain Liitto - ProFur:
Olli-Pekka Nissinen, viestintäjohtaja, 050 306 2374