Turkiskauppa siirtyy EU:n tunnustaman WelFur-laatuohjelman aikaan

19.12.2019
Vantaalla Saga Furs Oyj:n joulukuun turkishuutokaupassa 19.-20. joulukuuta myydään ensimmäistä kertaa eurooppalaisen WelFur-standardin mukaisia ketunnahkoja. WelFur on Euroopassa laajin ja kattavin toiminnassa oleva eläinten hyvinvointiohjelma, johon kuuluu tällä hetkellä 2 918 eurooppalaista minkki- ja kettutilaa, joilla on noin 35 miljoonaa eläintä WelFur-laatuohjelman piirissä.
”Nykyisin kuluttajat haluavat tietää, kuinka heidän ostamansa tuotteet on valmistettu. Eläinten hyvinvointi on tärkeä yhteisöllinen arvo ja merkitsee paljon monille. Olemme erittäin ylpeitä eurooppalaisista turkiskasvattajista, jotka asettavat nyt uuden standardin tuotantoeläinten hyvinvoinnin arviointiin tiloilla. Tämän tasoista tuotantoeläinten hyvinvointiohjelmaa ei ole tehty muualla. Tuotteen läpinäkyvyys on suunta, johon yhteiskunta on menossa, ja olemme ylpeitä, että olemme tuotantoeläinten osalta ensimmäisiä toteuttajia”, sanoo Fur Europen toimitusjohtaja Mette Lykke Nielsen.

Fur Europe on Brysselissä toimiva koko eurooppalaista turkisalaa edustava kattojärjestö.

WelFur on seitsemässä eurooppalaisessa yliopistossa toimivien riippumattomien tutkijoiden laatima ohjelma, joka asettaa faktapohjaisen ja luotettavan mittariston eläinten hyvinvoinnille kaikilla ohjelmaan kuuluvilla turkistiloilla. Tila-arvioinnit, kuten myös WelFur-todistusten myöntämisen, toteuttaa riippumaton kolmannen osapuolen edustaja, tanskalainen Baltic Control® (A/S Baltic Control Ltd).
WelFurin kehittämisen taustalla on EU:n tuotantoeläintenpidon Welfare Quality ®-protokolla eri tuotantoeläimille. Euroopan komissio hyväksyi eurooppalaisen turkiseläinten hyvinvointia koskevan WelFur-ohjelman mukaisen itse- ja yhteissääntelyaloitteen tammikuussa 2019.
 
Kyseessä on ensimmäinen eläinten hyvinvointia koskeva ohjelma, joka on hyväksytty Euroopan komission ei-sitovien aloitteiden tietokantaan. Tullakseen lisätyksi tietokantaan aloitteen täytyy täyttää avoimuutta, luotettavuutta, läpinäkyvyyttä, seurantaa, jatkuvaa parantamista ja kattavuutta koskevat vaatimukset sekä järjestelmän testauksen.
 
“Ohjelman ja arviointien riippumattomuus on ollut meille erittäin tärkeää alusta asti, koska tuottaja ei voi arvioida itseään luotettavasti. Näen, että riippumattomat arvioinnit ovat erityisen tärkeitä etenkin eläinten ollessa kyseessä, koska kaikki eläinkeskustelut muuttuvat nopeasti kiihkeiksi ja tunnepitoisiksi”, Mette Lykke Nielsen jatkaa.
Turkishuutokauppa WelFur-hyväksytyillä turkisnahkoilla alkoi Vantaalla 19. joulukuuta ja kettumyynti keskittyy perjantaille 20. joulukuuta. Aitojen turkisvaatteiden- ja asusteiden valmistusketjun
pituudesta johtuen valmiita WelFur-hyväksyttyjä tuotteita alkaa tulla kuluttajamyyntiin syksystä 2020 lähtien.
 
Taustaa ja faktatietoa WelFurista
- Suomalainen, FIFURin omistama ja vuodesta 2005 kehittämä turkistilojen sertifiointijärjestelmä (Finnish Standards Fox/Mink/Finnraccoon) on laajin turkiseläinkasvatuksen sertifiointijärjestelmä maailmassa. Se sisältää myös Euroopan laajuisen WelFur-laatuohjelman.
- WelFur perustuu eurooppalaiseen Welfare Quality-ohjelmaan ja sen on kehittänyt riippumattomat tutkijat seitsemästä eurooppalaisesta yliopistosta*. Ulkopuoliset arvioijat ovat varmistaneet tieteellisen tutkimuksen laadun säilyttämisen ja yhdenmukaisuuden alkuperäisen Welfare Quality-ohjelman kanssa.
- Kaikki WelFur-auditoinnit suorittaa riippumaton alan ulkopuolinen toimija, Baltic Control. Baltic Control on myös ainoa taho, joka myöntää WelFur-hyväksynnän.
- Eläimiin perustuva mittaristo on WelFurissa keskeisellä sijalla. Mittaristo on epäsuora tapa kysyä eläimiltä itseltään, miten ne voivat. Eläinten hyvinvoinnin asiantuntijat tunnustavat mittaristot laajalti, vaikkakaan ne eivät ole vielä yleisesti käytössä eläinten hyvinvoinnin arvioinnissa.
- 2918 kettu- ja minkkitilaa 22 Euroopan maassa on auditoitu vuosina 2017-2019, mikä saattaa päätöksen ohjelman toimeenpanovaiheen. Kaksi prosenttia turkistiloista ei saanut WelFur-hyväksyntää.
- Kiinnostus WelFuria kohtaan on kasvanut Euroopan ulkopuolella. Ohjelma laajentuukin yksittäisille turkistiloille muualla maailmassa.
- Suomensupin WelFur-protokollaa on kehitetty minkin ja ketun protokollia seuraten. Suomensupin protokolla on tällä hetkellä testausvaiheessa.
- Saga Fursin joulukuun huutokaupassa on myynnissä ensimmäiset WelFur-hyväksytyt ketunnahat. WelFur-hyväksyttyjen minkinnahkojen myynti alkaa Tanskassa Kopenhagen Furin huutokaupassa helmikuussa 2020.
 
* University of Eastern Finland, MTT Agrifood Research (Finland), Aarhus University (Denmark), Norwegian University of Life Sciences, Swedish University of Agricultural Sciences, University of Utrecht (The Netherlands), French National Institute of Agronomic Research
 
(Käännös Fur Europen englanninkielisestä tiedotteesta)
 
Lisätietoja:
Marja Tiura, toiminnanjohtaja, Suomen Turkiseläinten Kasvattajain Liitto FIFUR, P. 050 511 3060
Olli-Pekka Nissinen, viestintäjohtaja, Suomen Turkiseläinten Kasvattajain Liitto FIFUR, P. 050 306 2374
Mick Madsen, Head of Communications, Fur Europe, P. +32 471 42 02 00
 
 
Suomen Turkiseläinten Kasvattajain Liitto ry FIFUR on turkiselinkeinon emoyhdistys ja jäsentensä edunvalvonta- ja koulutusjärjestö. Ammattitaitoista turkiseläinkasvatusta on harjoitettu Suomessa jo yli sata vuotta ja liitto on perustettu vuonna 1928. Liiton alueyhdistyksiin kuuluu kaikkiaan 763 jäsenyritystä, joilla on noin 900 turkiseläinten kasvatuspaikkaa. Liitto ja tuottajat omistavat enemmistön kotimaisesta markkinointi- ja huutokauppayhtiö Saga Furs Oyj:sta. Suomen turkiselinkeino on maailmalla sertifioinnin edelläkävijä. Vapaaehtoisen, vuonna 2005 aloitetun laatujärjestelmän tavoitteena on ylläpitää ja parantaa suomalaisilla turkistiloilla kasvatettavien eläinten hyvinvointia, tuotannon laatua ja turkiseläinkasvattajan ammattitaitoa.