Näringens ekonomisk betydelse
Pälsnäringen är en ekonomiskt viktig näringsgren i Finland.

HÄR HITTAR DU:

År 2020 uppgick värdet av exporten av päls till 167 miljoner euro. Minskningen av värdet på försäljningen av pälsskinn år 2020 berodde på den försämring av världshandeln som åtgärderna för begränsning av coronapandemin orsakade. Redan i slutet av 2020 började försäljningen visa tecken på uppfriskning. Pälsbranschen producerade skatter och socialförsäkringsavgifter till Finland till ett belopp av 105 miljoner euro år 2020.

År 2019 producerade pälsnäringen minst 116 euro per capita för de åtta största producentkommunerna. Nykarleby gynnades mest av skatterna från pälsnäringen, som år 2019 fick 364 euro skatteinkomst per capita. Hos övriga större producerande kommuner utgjorde skatten från pälsnäringen 3,7–12,4 procent av alla kommunala skatteintäkter.

Tack vare skatteintäkterna är många landsbygdssamhällen livskraftiga och kan tillhandahålla grundläggande tjänster till sina medborgare, som daghem, äldreomsorg och skolor.

Enligt den framtidsredogörelse som riksdagen beställt är pälsnäringen den enda primärproduktionsbransch som har en samhällsekonomiskt betydande potential.

Ofta ställda frågor om pälsnäringen