DNV - ISO 9001 Quality System Certification
Vastuullisuus
Turkiseläinkasvatus on vastuullinen tuotantoeläinala, joka huolehtii sosiaalisesta, taloudellisesta sekä ympäristövastuusta. Viranomais- ja omavalvonnalla varmistetaan tuotannon korkein mahdollinen laatu.

Sosiaalinen vastuu

Eläinten hyvinvointi on suomalaisen turkistalouden kivijalka. Suomalaiset turkiseläimet voivat hyvin.
FIFUR tarjoaa jäsenilleen koulutusta, tapahtumia, tukea ja palveluja, joilla halutaan edesauttaa vastuullisen turkiseläinkasvatuksen perinteen jatkumista Suomessa.

Taloudellinen vastuu

Turkistuotanto on taloudellisesti merkittävä elinkeino. Pitkään kestäneestä talouden taantumasta huolimatta elinkeino tuottaa vienti- ja verotuloja ja tarjoaa työpaikkoja.
Lukuisat kunnat turkistuotantoalueella ovat riippuvaisia elinkeinon tuomista veroeuroista.

Kiertotalous

Turkistuotannossa mitään ei mene hukkaan. Teemme jätteestä arvotavaraa.

Sertifiointi, WelFur ja Fureva

Suomalainen sertifiointi (Finnish Standards) on vastuullisuutta, jäljitettävyyttä ja läpinäkyvyyttä korostava laatu- sekä ympäristöjärjestelmä, johon sisältyy myös eurooppalainen WelFur-mittaristo.
WelFur on euroopanlaajuinen mittaristo turkiseläinten hyvinvointiin.
Furmark on turkiskauppaan tuleva sertifikaatti, joka tarjoaa kuluttajalle tietoa turkispukineen tuotantoketjusta.
Fureva on turkiseläinten terveydenhuoltojärjestelmä, joka käynnistettiin elokuussa 2015.

Vastuullisuuskatsaus

Viranomaisvalvonta

Turkiseläinten, kuten muidenkin eläinten pitoa, hoitoa, kohtelua ja käsittelyä pitopaikoissa säätelevät Suomessa eläinsuojelulaki, eläinsuojeluasetus ja lopetusasetus.
Turkiseläinkasvajat ovat yrittäjiä, joiden toimintaa säätelevät samat raamit kuin muitakin yritystoiminnan harjoittajia.
Turkistilan rakentamiselle, kuten muullekin rakennustyölle, vaaditaan maankäyttö- ja rakennuslain mukainen rakennuslupa.
Pelastuslaki ja -asetus edellyttää keskisuurilta ja suurilta turkistiloilta kirjallista pelastussuunnitelmaa, joka toimitetaan oman kunnan pelastuslaitokselle.

Lait ja asetukset

Eläinten hyvinvointia koskeva sääntely asettaa turkiseläinten omistajalle ja haltijalle pitopaikkaan, hoitoon, kohteluun ja käsittelyyn sekä kuljetukseen liittyviä vaatimuksia.
Ajantasainen rehuja ja sivutuotteita koskeva lainsäädäntö maa- ja metsätalousministeriön H-hakemistossa.