DNV - ISO 9001 Quality System Certification
Eläinten hyvinvointi
Eläinten hyvinvointi on suomalaisen turkistalouden kivijalka. Suomalaiset turkiseläimet voivat hyvin.

TÄLTÄ SIVULTA LÖYDÄT:

Hyvinvoinnin arvioiminen

Hyvinvointi on jokaisen yksittäisen eläimen senhetkinen fyysinen ja psyykkinen olotila. Se on eläimen kokemus, joka heijastuu sen käyttäytymiseen.

Eläinten hyvinvoinnin arvioiminen voi olla joskus vaikeaa ja tulkinnanvaraista.

Hyvinvointia ei voi arvioida pelkästään käyttäytymisen perusteella, sillä se syntyy monesta tekijästä. Eläimen hyvinvoinnin arvioimiseen tarvitaan tietoa, ammattitaitoa ja kokemusta.

Paras hyvinvoinnin asiantuntija on se henkilö, joka hoitaa eläintä päivittäin. Hoitaja tarkkailee omia eläimiään ja tekee huomioita niiden poikkeavasta käyttäytymisestä, veden ja rehun kulutuksesta, ruokahalusta, kasvusta ja tuotoksesta. Tätä täydentävät silloin tällöin tehtävät fysiologiset mittaukset.

 

Kuvagalleria: 

"Paras hyvinvoinnin asiantuntija on se henkilö, joka hoitaa eläintä päivittäin"

WelFur

Saadakseen eläinten hyvinvoinnin arvioimiseen nykyistä luotettavammat välineet elinkeino on edistänyt tutkimus- ja kehitystyötä tieteellisesti pätevien hyvinvointimittareiden luomiseksi.

WelFur-protokolla on hyvinvointitutkijoiden laatima mittaristo, jota käytetään tiloilla ketun ja minkin hyvinvoinnin arvioimiseen neljällä tärkeällä alueella.

Vastaava Welfare Quality -mittaristo, on käytössä jo monilla tuotantoeläinaloilla. Se on hyvä työkalu hyvinvoinnin mittaamiseen tilatasolla. Siinä hyvinvointia katsotaan eläimestä, eikä niin paljon sen ympäristöstä.

Eläimet sairastuvat ja vahingoittuvat aivan samalla tavalla kuin ihmiset. Hoidon tarpeen varhainen havaitseminen ja oikeiden hoitotoimenpiteiden aloittaminen kuuluvat suomalaisen turkiseläinkasvattajan arkirutiineihin ja ammattitaitoon.

 

Kuvagalleria: 

Eläinten hyvinvointimittaristo

Fur Europe on yhdessä kansainvälisten turkiseläintutkijoiden kanssa kehittänyt WelFur-ohjelman.

Se on eläinten hyvinvoinnin arviointiin kehitetty luotettava tieteellinen mittaristo, jota käytetään tiloilla ketun ja minkin hyvinvoinnin arvioimiseen neljällä tärkeällä alueella.

Sertifiointi

Vaikka sertifiointiin osallistuminen on vapaaehtoista, yhä useampi suomalainen turkistuottaja on sitoutunut sertifioituun laatutyöhön.

Suomalainen turkistilasertifiointi on vastuullisuutta, jäljitettävyyttä ja läpinäkyvyyttä korostava laatu- sekä ympäristöjärjestelmä. Se kattaa tilan toiminnan kaikki osa-alueet:

1. Eläinten terveys ja hyvinvointi 
2. Kasvatusolosuhteet 
3. Rehuhuolto 
4. Jalostus 
5. Ympäristönhoito 
6. Tilahygienia 
7. Koulutus ja varautuminen poikkeusoloihin

Sertifiointijärjestelmä

Suomen Turkiseläinten Kasvattajain Liitto FIFUR aloitti vuonna 2005 sertifiointijärjestelmän kehittämisen yhdessä tärkeimpien sidosryhmiensä kanssa.

Vaikka osallistuminen on vapaaehtoista, yhä useampi tuottaja on innostunut tekemään tilallaan sertifioitua laatutyötä.

Syksyllä 2018 Suomen Turkiseläinten Kasvattajain Liiton jäsentilojen eläinkannasta oli sertifioitu 99,8 % ketuista, 96,3 % minkeistä ja 100,0 % suomensupeista.

Usein kysyttyjä kysymyksiä turkistarhauksesta