Ympäristön hyvinvointi
Turkiseläinten kasvatus on ympäristöluvanvaraista toimintaa.

TÄLTÄ SIVULTA LÖYDÄT:

Ympäristöviranomaiset tekevät turkistiloille valvontakäyntejä, jossa valvotaan ympäristöluvassa määrättyjen ehtojen noudattamista. Valvontaviranomainen on lupatyypin mukaan kunnan tai aluehallintoviraston ympäristönsuojeluviranomainen. Turkistilan lupaan kuuluu myös raportointivelvollisuuksia, joita viranomaiset seuraavat. Jos ympäristölupaa ei noudateta, ryhtyy valvontaviranomainen tilanteen vakavuuden mukaisiin toimenpiteisiin.

Lue lisää ympäristönsuojelulain valvonnasta tältä sivulta.
 
Itämeri-sitoumus Baltic Sea Action Groupille
Turkisala osallistuu myös aktiivisesti ympäristövaikutusten tutkimiseen ja toimintatapojen kehittämiseen. Vuonna 2017 Suomen Turkiseläinten Kasvattajain Liitto teki nelikohtaisen Itämeri-sitoumuksen Itämeren hyvinvointia edistävälle Baltic Sea Action Groupille. Sitoumuksen tavoitteena on kehittää fosforipitoisen turkiseläinten lannan käsittelymenetelmiä sekä käynnistää tutkimushankkeita yhteistyössä eri tutkimuslaitosten kanssa.
 
Sitoumuksen ensimmäinen kohta keskittyy elinkeinoon liittyvien kompostointiosuuskuntien harmonisointiin, joka on aikataulutettu toteutettavaksi vuonna 2019. Sitoumuksen toinen kohta tavoittelee vuosien 2018-2020 aikana toteutettavia koulutuksia, joiden painopisteenä on turkistuotannon ympäristövaikutuksien vähentäminen ravinteiden osalta sekä Itämeren, vesistöjen ja ilmaston suojelutietouden lisääminen.
 
Sitoumuksen kolmantena tavoitteena on kehittää ja kaupallistaa turkiseläinten lantaa ja sen ravintoaineita. Neljäntenä tavoitteena on selvittää, kasvattaako turkiseläinten ruokinnassa käytetty zeoliitti typen sitoutumista ja vähentääkö se typen päästöjä.
Usein kysyttyjä kysymyksiä turkistarhauksesta