DNV - ISO 9001 Quality System Certification
Ympäristönsuojelulain valvonta
Ympäristönsuojelulain 3. luvussa määritellään viranomaiset ja niiden tehtävät.

TÄLTÄ SIVULTA LÖYDÄT:

Ympäristönsuojelulain valvonta

Valvontaviranomaisia ovat ELY-keskus (alueellinen ympäristökeskus) ja kunnan ympäristöviranomainen (YSL 22§). Näiden toimivalta on yhtenevä lupaviranomaisen toimivallan kanssa.

ELY-keskus laatii valvontasuunnitelman toimialueellaan oleville luvanvaraisille toiminnoille. Valvontasuunnitelmassa esitetään valvonnan tavoitteet, valvontakäytännöt ja käytettävissä olevat resurssit. Ympäristölupavelvolliset laitokset on jaettu neljään valvontaluokkaan. Eläinsuojien valvontaluokat ovat yleensä III–IV. Määräaikaistarkastusten tiheys riippuu luokasta. 

Usein kysyttyjä kysymyksiä turkistarhauksesta