DNV - ISO 9001 Quality System Certification

FIFUR har fått villkorligt användningstillstånd för minkvaccin av Livsmedelsverket

30.9.2021
”Finlands pälsnäring är den första aktören i EU som börjar vaccinera djur mot corona”, säger FIFURs verksamhetsledare Marja Tiura. Livsmedelsverket, som lyder under jord- och skogsbruksministeriet och utövar tillsyn över veterinärverksamheten i Finland, har beviljat villkorligt användningstillstånd enligt läkemedelslagen till coronavaccinet för mink som utvecklats av Finlands Pälsdjursuppfödares Förbund FIFUR och Helsingfors universitets forskargrupp.

Vaccinpreparatet heter FurcoVac och det är ett experimentellt vaccin som motsvarar receptbelagda läkemedel och som uppfyller Livsmedelsverkets myndighetskrav och som inte har försäljningstillstånd. FIFUR är den som ansökt om och beviljats användningstillståndet. FIFUR förbereder skyddsvaccineringar för Finlands farmuppfödda minkstam mot pandemiskt SARS-CoV-2 coronavirus.

FIFUR inledde ett djurvaccinationsprojekt mot coronavirus i slutet av hösten 2020 tillsammans med en forskargrupp för hotande infektionssjukdomar vid Helsingfors universitet. Syftet med vaccinationsprojektet är att förhindra uppkomsten av en viruspopulation på finländska minkfarmer och på så sätt för sin del trygga befolkningens hälsa. Projektet producerar också viktiga forskningsrön om coronavirusvaccinernas effektivitet och tryggar djurens och de behandlande människornas hälsa. Projektet finansieras av FIFUR.

Hos FIFUR leds coronaberedskapen och vaccinationsprojektet av forskningsdirektör Jussi Peura.

”Tillståndsprocessen och testningarna jämte verifiering har tagit sin tid och vaccinationsgruppen har arbetat mycket för att man ska kunna ta fram driftssatser för ett vaccinationspreparat som uppfyller myndighetskraven. Under Livsmedelsverkets tillsyn kan vi nu i och med det villkorliga användningstillståndet på ett säkert sätt förbereda vaccinationer av minkar i Finland ", säger Jussi Peura.

Pälsdjuren har ett eget vaccinationsprogram och coronavirusvaccin kan i framtiden fogas till det, om det t.ex. ansöks om försäljningstillstånd för preparatet. Läkemedelslagen innehåller noggranna bestämmelser om marknadsföringen av läkemedel. FIFUR betonar att ett villkorligt användningstillstånd för ett vaccin till sin sammansättning och tillverkningsprocess liknar ett receptbelagt läkemedel, men att det inte har något försäljningstillstånd, vars krav är striktare än användningstillståndets. Ett villkorligt användningstillstånd innebär å sin sida att det i tillståndet har ställts villkor för t.ex. vissa uppföljningar.

Bekämpningen av coronan fortsätter på minkfarmerna
Av pälsdjuren har minkarna och finnsjubbarna, liksom även bl.a. katter och vitsvanshjort, konstaterats vara mottagliga för Covid-19-virus. Farmarna har följt de skyddsinstruktioner som utarbetats tillsammans med de finländska myndigheterna ända sedan våren 2020. Djurtestningar enligt Europeiska kommissionens beslut på minkfarmer i EU-länder och i Finland också på finnsjubbfarmer fortsätter till mars 2022.

Alla resultat har varit negativa, dvs. det har tills vidare inte konstaterats någon Covid-19 djursmitta på de finländska pälsfarmerna.
”Vi fortsätter att bekämpa coronan och skydda mot den i samarbete med myndigheterna, och det nu godkända försöksvaccinet mot corona för minkar är en naturlig del av dessa skyddsåtgärder. För farmarna har tiden varit krävande, när man har varit tvungen att isolera sig själv och sörja för arbetstagarnas sjukdomsskydd. Stort tack till farmarna för skyddsåtgärderna ", konstaterar Jussi Peura.

Tillläggsinformation:
Marja Tiura, verksamhetsledare, FIFUR, +358 (0)50 511 3060
Jussi Peura, forskningsdirektör, FIFUR, +358 (0)400 637 255
Johanna Korpela, veterinär, FIFUR, +358 (0)50 464 8834