DNV - ISO 9001 Quality System Certification
Ett välmående djur ger den bästa avkastningen
Pälsdjuret är ett produktionsdjur. Farmaren skapar förhållanden som främjar djurets välbefinnande, tillväxt och hälsa. Ett välmående djur är något farmaren kan vara stolt över.

HÄR HITTAR DU:

Om djuret ändå insjuknar eller skadas, bör det omedelbart få vård. Farmaren behandlar och medicinerar djuren enligt veterinärens anvisningar.  Ett djur som trots vården inte tillfrisknar avlivas. I vissa fall är avlivningen skonsammare för djuret än en utdragen vård.   

På en stor pälsfarm med tusentals djur är det inte ovanligt att se sjuka eller skadade djur. Till pälsdjursuppfödarens vardagsrutiner och yrkeskunnande hör att i ett tidigt skede notera djur som är i behov av vård och direkt sätta in nödvändiga behandlingsåtgärder.  

Näringen har två anställda veterinärer. Uppgifterna omfattar förebyggande hälsovård för djuren, utarbetande av planer för sjukdomsbekämpning, utredning av sjukdomar och vård och behandling av sjuka djur samt rådgivning till farmarna. Syftet med egna interna veterinärresurser är att trygga djurhälsovården och tillgången till veterinärtjänster.

Ofta ställda frågor om pälsnäringen