Nyheter och artiklar

Artikkeli
5.11.2020
Inga coronavirusinfektioner har upptäckts i finländska pälsdjur och situationen på farmerna är lugn. Finlands Pälsdjursuppfödares Förbund FIFUR och dess medlemsföretagare har bekämpat spridningen av coronavirus till finländska pälsfarmer sedan våren 2020. Systematisk beredskap och utökade skyddsåtgärder kommer att fortsätta på farmer och i all verksamhet inom pälsnäringen. Likaså fortsätter det goda samarbetet mellan Finlands pälsnäring och myndigheterna för att bekämpa coronavirusinfektioner.
Artikkeli
24.6.2020
Värdet på pälsindustrins export var 312 miljoner euro och den totala sysselsättningen för 4030 personer under 2019. Förra året nådde pälsindustrins skatter och betalningar till samhället 119 miljoner euro, varav kommunala skatter svarade för 27 miljoner euro. Med pälsnäringens skatteinkomster kan man till exempel betala för skolåret för var femte första klassens elev.
Artikkeli
28.5.2019
Finlands Pälsdjuruppfödares Förbunds binamn PROFUR, som används bl.a. i kommunikationen och logon, byter form till FIFUR i augusti. Förbundets anrika huvudsakliga handelsnamn förblir oförändrat. Binamnets förändring är en del av förbundets framgångsplan som började förra året.

Sidor