Nyheter och artiklar

Artikkeli
24.6.2020
Värdet på pälsindustrins export var 312 miljoner euro och den totala sysselsättningen för 4030 personer under 2019. Förra året nådde pälsindustrins skatter och betalningar till samhället 119 miljoner euro, varav kommunala skatter svarade för 27 miljoner euro. Med pälsnäringens skatteinkomster kan man till exempel betala för skolåret för var femte första klassens elev.
Artikkeli
28.5.2019
Finlands Pälsdjuruppfödares Förbunds binamn PROFUR, som används bl.a. i kommunikationen och logon, byter form till FIFUR i augusti. Förbundets anrika huvudsakliga handelsnamn förblir oförändrat. Binamnets förändring är en del av förbundets framgångsplan som började förra året.
Artikkeli
17.1.2019
Den europeiska pälssektorns djurskyddsprogram WelFur har efter en lång process godkänts av Europeiska kommissionen som en självreglerande och samreglerande verksamhet. Det är det första djurskyddsprogram som någonsin upptagits i kommissionens databas över så kallade ”soft law”-initiativ. ”Europeiska kommissionen främjar inte bortförklaringar, så detta är ett erkännande av den pälsindustri som arbetar ansvarsfullt med djurens välfärd och samhället”, säger Mette Lykke Nielsen, VD för Fur Europe. Fur Europe är den Brysselbaserade paraplyorganisationen för hela den europeiska pälsbranschen.
Artikkeli
20.6.2018
Pälsnäringen har märkbart förbättrat och åtgärdat de punkter Evira tidigare pekat på i myndighetskontroller hos pälsfarmarna. Detta framgår i rapporten ”Eläinten hyvinvoinnin valvonta 2017”, som publicerades den 14 juni. ProFur:s verksamhetsledare Marja Tiura konstaterar att ”Producenterna gjort ett bra jobb”.

Sidor