DNV - ISO 9001 Quality System Certification

Nyheter och artiklar

Artikkeli
17.11.2023
FIFUR och dess certifierade pälsdjursuppfödare motsätter sig Livsmedelsverkets ensidiga antikroppstestning av pälsdjur och tvångsavlivning av tiotusentals friska djur på basis av enbart antikroppar. FIFUR uppmanar myndigheterna att återgå till den mer omfattande diagnostik som krävs enligt lag och att vidta lagliga åtgärder. Enligt FIFUR strider enbart antikroppstestning och de stränga tvångsmedel som bestämts med stöd av testningen mot lagen om djursjukdomar och kränker företagarnas grundläggande egendomsskydd.
Artikkeli
31.8.2023
FIFURs medlemsfarmer fortsätter att med alla lämpliga medel förbättra bioskyddet och fågelbekämpningen i samarbete med myndigheterna. Risken för fågelinfluensa kan avvärjas och pälsdjursuppfödningen fortsätter tryggt i Finland. Under de senaste veckorna har pälsdjursuppfödarna och näringen beskyllts hårt. FIFUR betonar att infektionerna inte är pälsnäringens fel och önskar att en diskussion förs om de verkliga orsakerna till fågelinfluensan.
Artikkeli
2.6.2022
Hälften av befolkningen (50%) stöder inhemsk, certifierad pälsdjursuppfödning, framgår av en färsk befolkningsförfrågan som gjorts av Taloustutkimus (n = 1003) på uppdrag av FIFUR. Stödet till pälsnäringen steg med två procentenheter till jämnt 50% jämfört med befolkningsförfrågan från Taloustutkimus våren 2021, där 48% var mycket eller ganska positiva. I den färska enkäten understödde 81% användningen av inhemska naturmaterial, såsom läder, päls och ull i kläder. Även i denna fråga ökade understödet med en procentenhet.
Artikkeli
30.9.2021
”Finlands pälsnäring är den första aktören i EU som börjar vaccinera djur mot corona”, säger FIFURs verksamhetsledare Marja Tiura. Livsmedelsverket, som lyder under jord- och skogsbruksministeriet och utövar tillsyn över veterinärverksamheten i Finland, har beviljat villkorligt användningstillstånd enligt läkemedelslagen till coronavaccinet för mink som utvecklats av Finlands Pälsdjursuppfödares Förbund FIFUR och Helsingfors universitets forskargrupp.
Artikkeli
26.4.2021
Inhemsk, certifierad pälsdjursuppfödning har tydligt allmänhetens acceptans. I en befolkningsundersökning som genomfördes av Taloustutkimus på uppdrag av FIFUR har 48 procent av de svarande en mycket eller ganska positiv inställning till den finländska pälsnäringen. 80% av respondenterna stöder användningen av inhemska naturmaterial i kläder och 76% av respondenterna har en negativ inställning till smygfotografering av produktionsdjursfarmer.

Sidor