DNV - ISO 9001 Quality System Certification

Nyheter och artiklar

Artikkeli
2.6.2022
Hälften av befolkningen (50%) stöder inhemsk, certifierad pälsdjursuppfödning, framgår av en färsk befolkningsförfrågan som gjorts av Taloustutkimus (n = 1003) på uppdrag av FIFUR. Stödet till pälsnäringen steg med två procentenheter till jämnt 50% jämfört med befolkningsförfrågan från Taloustutkimus våren 2021, där 48% var mycket eller ganska positiva. I den färska enkäten understödde 81% användningen av inhemska naturmaterial, såsom läder, päls och ull i kläder. Även i denna fråga ökade understödet med en procentenhet.
Artikkeli
30.9.2021
”Finlands pälsnäring är den första aktören i EU som börjar vaccinera djur mot corona”, säger FIFURs verksamhetsledare Marja Tiura. Livsmedelsverket, som lyder under jord- och skogsbruksministeriet och utövar tillsyn över veterinärverksamheten i Finland, har beviljat villkorligt användningstillstånd enligt läkemedelslagen till coronavaccinet för mink som utvecklats av Finlands Pälsdjursuppfödares Förbund FIFUR och Helsingfors universitets forskargrupp.
Artikkeli
26.4.2021
Inhemsk, certifierad pälsdjursuppfödning har tydligt allmänhetens acceptans. I en befolkningsundersökning som genomfördes av Taloustutkimus på uppdrag av FIFUR har 48 procent av de svarande en mycket eller ganska positiv inställning till den finländska pälsnäringen. 80% av respondenterna stöder användningen av inhemska naturmaterial i kläder och 76% av respondenterna har en negativ inställning till smygfotografering av produktionsdjursfarmer.
Artikkeli
5.11.2020
Inga coronavirusinfektioner har upptäckts i finländska pälsdjur och situationen på farmerna är lugn. Finlands Pälsdjursuppfödares Förbund FIFUR och dess medlemsföretagare har bekämpat spridningen av coronavirus till finländska pälsfarmer sedan våren 2020. Systematisk beredskap och utökade skyddsåtgärder kommer att fortsätta på farmer och i all verksamhet inom pälsnäringen. Likaså fortsätter det goda samarbetet mellan Finlands pälsnäring och myndigheterna för att bekämpa coronavirusinfektioner.

Sidor