DNV - ISO 9001 Quality System Certification
Ansvar
Pälsdjursuppfödning är en ansvarsfull näring, som betonar socialt ansvar, ekonomiskt ansvar och miljöansvar. Genom myndighetstillsyn och självkontroll garanteras högsta möjliga produktionskvalitet.

Socialt ansvar

Djurens välfärd är det fundament som den finländska pälsnäringen vilar på. Finländska pälsdjur mår bra.
FIFUR erbjuder sina medlemmar utbildning, evenemang, stöd och tjänster för att stödja traditionen för ansvarsfull pälsdjursuppfödning i Finland.

Ekonomiskt ansvar

Pälsproduktion är en ekonomiskt viktig näring. Trots den långa ekonomiska nedgången ger branschen export- och skatteinkomster samt skapar arbetsplatser.
Många kommuner i pälsproduktionsområden är beroende av de skatteintäkter som näringen genererar.

Cirkulär ekonomi

I pälsnäringen går inget går till spillo. Vi förvandlar andras avfall till lyxprodukter.

Farmcertifiering, WelFur, Furmark och Fureva

Den finländska pälsfarmscertifieringen är ett kvalitets- och miljöledningssystem som betonar ansvarstagande, spårbarhet och transparens.
WelFur är ett europeiskt mätsystem av pälsdjurens välbefinnande.
Furmark är ett certifikat som är på väg till pälshandeln.
Fureva är pälsdjurens hälsovårdssystem som startades i augusti 2015.

Myndighetskontroll

Hållningen, skötseln, behandlingen och hanteringen av pälsdjur, liksom alla andra djur, på djurhållningsplatserna, regleras i Finland av djurskyddslagen, djurskyddsförordningen och avlivningsförordningen.
För att uppföra en pälsfarm krävs i likhet med andra byggarbeten byggtillstånd i enlighet med markanvändnings- och bygglagen.

Lagar och förordningar

Regleringen som avser djurens välbefinnande ställer krav på pälsdjursägaren och innehavaren i fråga om djurhållningsplats, skötsel, behandling och hantering samt transport.
Målet för miljöskyddet är goda miljöförhållanden och en ekologiskt hållbar utveckling.
Uppdaterad lagstiftning om foder och biprodukter i jordbruks- och skogsbruksministeriets H-katalog.

Ansvarsöversikt