DNV - ISO 9001 Quality System Certification
Pälsnäringen
Finland är ett världsledande produktionsland när det gäller långhåriga pälsprodukter. Pälsnäringen är ekonomiskt betydande för landet. Pälsskinn är en av Finlands viktigaste exportprodukter.

Verksamhetsområde

Pälsnäringen i Finland är idag kraftigt koncentrerad till Österbotten, där verksamhetsförutsättningarna för branschen är goda.
På världsmarknaden för päls är Finland känt framför allt som rävskinnsproducent. Huvudprodukten är blåräv.
Från farmerna levereras skinnen till Vanda, där auktionsbolaget Saga Furs Oyj säljer dem via internationella pälsauktioner.
Pälsfarmning är en internationell näring. Förutom i Finland föds pälsdjur upp även i Kina och i många europeiska länder. Skinnmarknaden är världsomfattande och päls används överallt.

Pälsfarmen

Pälsdjur fanns i Finland redan för ca 10.000 år och var bland de första däggdjuren i landet. Även som näring har pälsen långa traditioner hos oss, man har fött upp pälsdjur i mer än 100 år i landet.
Verksamheten på pälsfarmen följer årstidernas växling. Våren och hösten är bråda tider, då jobbar man dygnet runt på farmerna.
Födan påverkar pälsdjurens välbefinnande, skinnets kvalitet och valpresultatet. Fodrets kvalitet, tillgänglighet och pris är kritiska framgångsfaktorer inom pälsproduktionen.

Pälsdjuren

Pälsdjur är produktionsdjur. Produktionsperioden som är en bråd tid då stor noggrannhet krävs inleds på våren.
I Finland gjordes försök med uppfödning av finnsjubb (Nyctereutes procyonoides) redan på 1940-talet, men en egentlig uppfödning kom igång först på 1970-talet.
Mink (Neovison vison, förr Mustela vison) är ett mårddjur och ett av världens viktigaste och mest ansedda pälsdjur.
Blåräv (Vulpes lagopus, förr Alopex lagopus) är en blågrå färgtyp av fjällräven och den vanligaste räven på våra farmer.
Silverräven (Vulpes vulpes) är banbrytaren inom pälsvärlden: silverrävspälsarnas stora popularitet var i tiderna det som gav upphov till att pälsproduktionen inleddes.

Företagaren

Intresserar näringen dig? Bekanta dig med de olika utbildningsmöjligheter som finns.
Statistiskt sett är den typiska finska pälsdjursfarmaren en 40-50 år gammal man som driver sin certifierade farm i Österbotten.
Pälsfarmerna drivs i regel som företag, vanligen i bolagsform.