DNV - ISO 9001 Quality System Certification
FIFUR
Finlands Pälsdjursuppfödares Förbund rf

Förbundet

FPF är en rådgivnings- och intressebevakningsorganisation för sina medlemmar. Yrkeskunnig pälsdjursuppfödning har pågått sedan förbundet grundades år 1928.
FPF:s kvalitetssystem har beviljats ett certifikat enligt standarden ISO 9001. Certifikatet omfattar organisationens kärnfunktioner, som i diplomet beskrivs som ”Pälsproduktionens intressebevakning och rådgivning, administration, forskning och utveckling”.
Pälstidskrift är Finlands Pälsdjursuppfödares Förbunds medlemstidning. Den utkommer på både finska och svenska två gånger i året.

Fur Europe