FIFURs årsberättelse för verksamhetsåret 2019 har publicerats

9.4.2020
Det var anmärkningsvärt för år 2019 att Finland fick ett undantagstillstånd från EU för uppfödning av finnsjubb och att Europeiska kommissionen erkände WelFur, välfärdsprogrammet för pälsdjur.

I början av februari 2019 fick Finlands Pälsdjursuppfödares Förbund och de organiserade finnsjubbsuppfödarna ett 30-årigt undantagstillstånd för uppfödning av finnsjubb från EU: s förordning av främmande arter. Undantaget från bestämmelserna om främmande arter är det första i sitt slag i EU: s historia. Finland är nu det enda EU-land där finnsjubb kan uppfödas.

År 2019 godkände Europeiska kommissionen ett själv- och samreglerande initiativ inom ramen för WelFur-programmet som gäller välfärden för europeiska pälsdjur. Detta är det första djurens välfärdsprogram som presenteras i kommissionens databas över icke-bindande initiativ. Det finska certifieringssystemet (Finnish Standards Fox / Mink / Finnraccoon), som ägs av FIFUR och utvecklats sedan 2005, är världens mest omfattande certifieringssystem inom pälsdjursuppfödning. Det inkluderar också WelFur-värderingarna.

Pälsnäringen och -handeln skiftade till WelFur-skinn när den treåriga implementeringsfasen för WelFur avslutades under 2019.

Under räkenskapsåret ändrades förbundets regler så att räkenskapsperioden börjar den 1 november och slutar den 31 oktober. Räkenskapsperioden för övergångsperioden från 1 januari 2019 till 31 oktober 2019 är exceptionellt tio månader lång.

Bifirman PROFUR som Finlands Pälsdjursuppfödares Förbund använt i sin kommunikation och logotyp ändrades till FIFUR i augusti 2019.

Läs mer