Inkräktare har utgjort en risk för att sprida smittsamma sjukdomar på flera pälsfarmer i juli

29.7.2020
Inkräktare har tagit sig in på flera pälsfarmer under juni-juli och inkräktarna har inneburit en risk för spridning av infektionssjukdomar, inklusive coronavirus, till både djur och farmernas arbetstagare.

FIFURs medlemsföretagare har rapporterat flera intrång och på bevakningskamerorna finns bevis av ”rekognoseringsbesök” till pälsfarmer och vid grindar under senaste veckorna. Det är känt att man besökt minst fem gårdar för smygfilmning/smygfotografering och bilder har tillhandahållits för användning av inhemska och utländska medier. Det är troligt att smygfilmningar har gjorts på flera gårdar.

”Fullständig ignorans visas av hur inkräktare kommer in i djurens utrymmen under en coronapandemi. Inkräktare som cirkulerar på olika gårdar har inneburit en risk för att coronavirus sprids till djur och indirekt till farmens arbetstagare. Förutom corona kan andra djursjukdomar spridas när de flyttar från en gård till en annan”, sägerJussi Peura, FIFUR: s forskningsdirektör, och veterinärJohanna Korpela.

I Nederländerna, Danmark och Spanien har coronaviruset överförts från djurhållare till djur i vissa minkfarmer och några få infektioner tillbaka till människan har rapporterats i april-juli. Som en försiktighetsåtgärd har massavlivning av minkstammar gjorts i Nederländerna och även i Danmark, vilket också har rapporterats.

FIFUR betonar att finska pälsfarmer inte har infekterats med coronavirus, hygienreglerna är strikta och de följs.

”I fallet Covid-19 har FIFUR varit i nära kontakt med myndigheterna och till exempel zoonosforskningsenheten vid Helsingfors universitet. Finlands myndighet för livsmedelssäkerhet har instruerat finska pälsfarmer t.ex. så att endast den nödvändiga trafiken och de anställda besöker gårdarna, och inga extra besök”, säger veterinär Johanna Korpela.

Som tidigare påminner FIFUR om att individuella smygbilder inte berättar något om djuromsorgens nivå.

Det kan finnas upp till tiotusentals produktionsdjur på gården och trots noggrann vård kan enskilda djur skadas eller bli sjuka mellan inspektions- och utfodringsrundor. Om du tänker på en stad med 10 000 invånare, till exempel, kommer vissa invånare sannolikt att ha ett plötsligt utbrott av ögoninfektion eller ett sår.

FIFUR ser intrång och smygfilmning som en allmänt organiserad kampanj som syftar till att skapa en falsk bild av pälsnäringen och göra det svårare att bedriva en laglig verksamhet.

Ansvariga pälsfarmare har gjort och gör polisanmälan om intrången.

 

Tilläggsuppgifter:

Johanna Korpela, veterinär, Finlands Pälsdjursuppfödares Förbund FIFUR, 050 464 8834

Jussi Peura, forskningsdirektör, Finlands Pälsdjursuppfödares Förbund FIFUR, 0400 637 255

Olli-Pekka Nissinen, kommunikationsdirektör, Finlands Pälsdjursuppfödares Förbund FIFUR,

P. 050 306 2374
 

Asiakirja: