Pälsnäringen utvecklar ett coronavaccin för mink och finnsjubb med en forskargrupp vid Helsingfors universitet

12.1.2021
Finlands Pälsdjursuppfödares Förbund FIFUR och forskare vid Helsingfors universitet utvecklar ett coronavaccin för minkar och finnsjubbar. Målet är att ha ett vaccin som skyddar produktionsdjur mot covid-19 så snart som möjligt för utbredd användning och distribution.

"SARS-CoV-2-viruset, som orsakar Covid-19-sjukdomen, är inte bara en ny infektionssjukdom som utgör ett allvarligt hot mot människors hälsa. Dess spridning till djur inom jordbruket, pälsnäringen och vilda naturen i Finland måste förhindras snabbt och effektivt när det tekniskt sett är möjligt. Detta kan kräva exceptionella, mycket snabba åtgärder som vi har sett gällande vaccinen för människor, säger Tarja Sironen, biträdande professor i hotande infektionssjukdomar vid Helsingfors universitet, vars forskargrupp syftar till att bekämpa spridningen av SARS-CoV-2-viruset i det finländska samhället.

“Av pälsdjurarterna är minken och finnsjubben speciellt mottaglig för covid-19 infektion. Ett effektivt vaccin måste förhindra uppkomsten av SARS-CoV-2-virusstammen på finländska pälsfarmer, säger Jussi Peura, forskningsdirektör som leder coronaberedskapet och vaccinprojektet på FIFUR. ”Experimentella djurförsök och verifieringar relaterade till vaccinutveckling tar tid men vi arbetar för att få ett fungerande vaccin redo och distribueras till producenterna så snart som möjligt”, säger Peura.

”Finländarna har på ett ansvarsfullt sätt svarat på det nya coronavirushotet med sina egna handlingar, och lyckligtvis har vaccinationen på människor redan börjat. Vi utvecklar nu ett djurvaccin med FIFURs partnernätverk för att säkerställa pälsuppfödningens säkerhet i många år framöver.”, konstaterar FIFURs verksamhetsledare Marja Tiura.

”Preliminära immuniseringsresultat från pälsdjurförsök är nu också lovande. Detta projekt ger viktig forskningsinformation om vaccinernas effektivitet och skyddar hälsan hos djur och människor som tar hand om djur, säger professor Olli Vapalahti.

Kampen mot corona fortsätter i full gång

Pälsfarmarna har framgångsrikt följt de strikta riktlinjerna för skydd som utarbetats tillsammans med de finländska myndigheterna sedan våren och sommaren 2020. Resultaten av Livsmedelsverkets minktest har varit negativa, dvs hittills har inga Covid-19 infektioner hos djur upptäckts på finländska pälsfarmer.

”Vi kommer att fortsätta att bekämpa corona med all vår kraft i samarbete med myndigheterna. I Danmark fattades ett hastigt beslut i höstas att avliva landets minkar och därmed basen för näringen i Danmark. Med vaccinprojektet arbetar vi ansvarsfullt för att säkerställa den finländska näringens framgång nu när priserna på pälsskinn också har visat tecken på stigande, fortsätter Marja Tiura.

Tilläggsuppgifter:

Jussi Peura, forskningsdirektör, Finlands Pälsdjursuppfödares Förbund, 0400 637 255

Marja Tiura, verksamhetsledare, Finlands Pälsdjursuppfödares Förbund, 050 511 3060

Tarja Sironen, biträdande professor i hotande infektionssjukdomar, Helsingfors universitet, 050 4471588

Olli Vapalahti, professor i zoonotisk virologi, Helsingfors universitet, 050 4488 842