Pressmeddelande: Pälsdjursuppfödare öppnar diskussionen om pälsnäringen

11.3.2019
Finlands Pälsdjursuppfödares Förbund – ProFur har under det senaste året kartlagt orsakerna för pälsdjursuppfödningens stöd och motstånd.

Enligt enkäten grundar sig anhängarnas synpunkter på pälsens bekväma användning, pälsplaggens naturlighet och näringens stora betydelse för landsbygden. Motståndarnas synpunkter grundar sig däremot på oron för djurens omständigheter och ett motstånd mot uppfödning av nyttodjur i allmänhet.
”Vi finländska pälsdjursuppfödare har förbundit oss till varje djurs välfärd varje dag, och vi vill öppna diskussionen för alla intresserade finländare. Oron försvinner endast med total öppenhet och rädslan med dialog”, konstaterar pälsdjursuppfödaren Marko Meriläinen från Halsua.
Diskussionen startar den 11.3 med en mediakampanj, vars mål är att bjuda in alla villiga att diskutera i Pälsdjursuppfödarnas Facebook-grupp (Suomen Turkiskasvattajat). Dessutom kommer alla intresserade att få en möjlighet att besöka en pälsdjursfarm.
”Vi kommer att fortsätta med den påbörjade synligheten. Förutom djurens välfärd, kommer vi att ta upp cirkulär ekonomi, ansvarsfullt entreprenörskap och hållbara kläder istället för snabbmode. Vi har fått både kritisk och uppmuntrande feedback på våra sociala median och vi svarar på den. Vi har även fått tiotals besöksbegäran”, berättar ProFurs kommunikationsdirektör Olli-Pekka Nissinen.
 
Tilläggsinformation:
Olli-Pekka Nissinen, kommunikationsdirektör, Finlands Pälsdjursuppfödares Förbund rf, 050 306 2374
Steven Frostdahl, informationschef, Finlands Pälsdjursuppfödares Förbund rf, 040 570 4385

 

Finlands Pälsdjursuppfödares Förbund rf – ProFur är pälsnäringens moderförening och sina medlemmars intressebevaknings- och utbildningsorganisation. Yrkeskunnig pälsdjursuppfödning har drivits i Finland i över hundra år och förbundet grundades år 1928. Till förbundets regionala sammanslutningar hör allt som allt 763 medlemsföretag, som har cirka 900 uppfödningsplatser för pälsdjur. Förbundet och uppfödarna äger majoriteten av det inhemska marknadsförings- och auktionsbolaget Saga Furs Oyj. Den finländska pälsnäringen är den världsomfattande ceritifieringens förefångare. Målet för det frivilliga, år 2005 startade kvalitetssystemet, är att uppehålla och förbättra djurens välfärd, produktionens kvalitet och uppfödarens yrkeskunnande på de finländska pälsfarmerna.