Undantagslov av EU för uppfödning av finnsjubb i 30 år

1.2.2019
Finlands Pälsdjursuppfödares Förbund och de organiserade uppfödarna av finnsjubb fick i början av februari undantagstillstånd från EU:s förordning om främmande arter för uppfödning av finnsjubb för 30 års tid.

Omkring 130 farmer omfattas nu av undantaget som beviljades nationellt av Regionförvaltningsverket i Södra Finland. Undantaget från förordningen om främmande arter är det första i sitt slag i EU:s historia. Finland är nu det enda landet i EU där man får föda upp finnsjubb. Finnsjubben står för ca 5–10 procent av Finlands totala pälsproduktion.

Från och med början av februari måste de farmer som fått undantagslov vara inhägnade med staket som förhindrar att djur rymmer. Kommissionen krävde också att Regionförvaltningsverket i Södra Finland årligen kontrollerar minst en tiondel av sjubbfarmerna som fått undantagslov. Ett villkor för tillståndet är dessutom att sjubbfarmerna uppfyller ProFurs certifieringskriterier.

Den talrika sjubbstammen i naturen bör å sin sida minskas i enlighet med förordningen om främmande arter. Jord- och skogsbruksministeriet har sänt ut på remiss ett utkast till statsrådets förordning med bestämmelser om jakt på fåglar och däggdjur som hör till invasiva främmande arter. Jaktredskapen för sjubb och andra nya främmande djurarter skulle enligt förslaget i huvudsak vara samma som tidigare, även om arterna inte nödvändigtvis längre räknas som vilt.