Äkta eller plastpäls?
Vilket är bättre: äkta eller petroleumpäls?

HÄR HITTAR DU:

Äkta vs petroleumpäls

Johan Dalén, verksamhetsledare på Svensk Mink, uppmuntrar var och en att fundera över vilket som är det mera hållbara valet, äkta päls eller petroleumpäls. Här följer hans fakta till valet.

Pälsmaterialet är en förnybar tillgång. Pälsdjuren äter de matavfall vi människor inte vill ha – rester från fisk och slaktnäringen. I processen av pälsdjursuppfödning skapas biprodukterna biogas och biodiesel samt gödsel, som ser till att konstgödselanvändningen hålls nere. Det, tillsammans med användning av skräpfisken minskar övergödning av Östersjön.

Plastpäls tillverkas av fossila bränslen, det vill säga en icke förnybar tillgång. Genom en miljöskadlig och energikrävande process skapas plagg som saknar samma värmande och skyddande egenskaper som naturmaterialen har. Framställningen av plastpäls är skadlig för miljö, djur och människor. Dessa petroleumplagg har dessutom en livslängd som är minst tio gånger kortare än det naturliga valet.

”Vilket är bättre – äkta päls eller fossilpäls? Först när vi gör våra klädval genom att ärligt och eftertänksamt svara på sådana frågor, börjar vi närma oss ett hållbart sätt att tänka”, avslutar Dalén. 

Fotogalleri: 

-Jag tror att det idag för många känns mera oetiskt att klä sig i petroleumplagg än i plagg framställda av naturmaterial” -Johan Dalén (Svensk Mink)

 -Real fur, biodegrades naturally within six months to a year, and can even be composted in the garden. -Capital Bay News

Ofta ställda frågor om pälsnäringen