DNV - ISO 9001 Quality System Certification
Djurskyddstillsyn
Hållningen, skötseln, behandlingen och hanteringen av pälsdjur, liksom alla andra djur, på djurhållningsplatserna, regleras i Finland av djurskyddslagen, djurskyddsförordningen och avlivningsförordningen.

HÄR HITTAR DU:

Utöver lagar och förordningar stadgas djurskyddskrav som gäller hållning av pälsdjur i statsrådets förordning om skydd av pälsdjur.

Djurskyddsinspektionen på pälsfarmen utförs av kommunalveterinärer och länsveterinärer specialiserade på övervakning. Utöver dessa kan polisen besöka farmen i djurskyddsärenden och verkställa inspektion på samma sätt som kommunens hälsoinspektör.

Läs om tillsyn över djurskydd på Livsmedelsverkets webbplats.

Ofta ställda frågor om pälsnäringen