DNV - ISO 9001 Quality System Certification
Export
Pälsproduktion är en ekonomiskt viktig näring. Trots den långa ekonomiska nedgången ger branschen export- och skatteinkomster samt skapar arbetsplatser.

HÄR HITTAR DU:

År 2014 uppgick värdet av exporten av päls till 460 miljoner euro. Den sammanlagda exporten av andra produktionsdjursarealer är liten 

jämfört med den, endast cirka 1 miljard. (PTT: Värdet av export och import av pälsskinn 2007-2014 - grafin)

 

Materialbank: 
Ofta ställda frågor om pälsnäringen