Export
Pälsproduktion är en ekonomiskt viktig näring. Trots den långa ekonomiska nedgången ger branschen export- och skatteinkomster samt skapar arbetsplatser.

HÄR HITTAR DU:

Vuonna 2014 turkisten viennin arvo oli 460 miljoonaa euroa. Muiden tuotantoeläinalojen yhteen laskettu vienti on siihen verrattuna vähän, vain noin 1 miljardi. (PTT: Turkisnahkojen viennin ja tuonnin arvo vuosina 2007-2014 -graafi)

 

Ofta ställda frågor om pälsnäringen