DNV - ISO 9001 Quality System Certification
Försäljning via auktion
Från farmerna levereras skinnen till Vanda, där auktionsbolaget Saga Furs Oyj säljer dem via internationella pälsauktioner.

HÄR HITTAR DU:

otsikko

Saga Furs är världens ledande pälsauktion. Bolaget är det enda börsnoterade företaget i sin bransch. Majoriteten av aktierna ägs av finska producentorganisationer och farmare.  

Största delen av Finlands pälsproduktion säljs via Saga Furs. Bolaget säljer dessutom en ansenlig mängd skinn som producerats i andra EU-länder och Norge.     

Priset på skinn som säljs på auktion varierar kraftigt. Ibland är efterfrågan på skinn på världsmarknaden stor och priset högt. Under en högkonjunktur kan farmaren investera och förbereda sig för en förväntad prissänkning. Besparingar kan hjälpa farmarna att klara av förluster som uppstår då priset sjunker till en så låg nivå att det inte täcker produktionskostnaderna.   

Fotogalleri: 
Ofta ställda frågor om pälsnäringen