DNV - ISO 9001 Quality System Certification
Krävande arbete
Intresserar näringen dig? Bekanta dig med de olika utbildningsmöjligheter som finns.

Utbildning

Utbildningen inom pälsbranschen är koncentrerad till verksamhetens kärnområde, Österbotten. Utbildning anordnas på båda inhemska språken, både för nybörjare och för pälsdjursuppfödare med längre erfarenhet.   

Den svenskspråkiga utbildningen anordnas av Yrkesakademin i Österbotten och den finskspråkiga utbildningen av Keski-Pohjanmaan maaseutuopistos enhet i Kannus. Då man avlägger ”grundexman inom lantbruksbranschen/pälsdjursuppfödning” ger det insikter i näringens olika verksamhetsområden på bred basis. För erfarna uppfödare finns utbildning som förbereder för avläggande av ”Specialyrkesexamen för farmarmästare”. Utbildningarna kan också genomföras som läroavtalsutbildning. Det anordnas också utbildning i seminering av pälsdjur och avläggande av examen. Dessutom ordnas också fortbildningskurser för uppfödare, anställda, organisationer och företag i branschen inom olika kompetensområden.

 

Närmare information: Hannu Kärjä, tfn 06 875 405, 040 503 2961
etunimi.sukunimi@profur.fi

www.yrkesakademin.fi

 

Grundexamen inom lantbruksbranschen/kompetensområdet pälsdjursuppfödning

Huvudvikten i utbildningsprogrammet för pälsdjursuppfödning ligger på praktiska arbeten. Teoristudier ingår som en viktig del i utbildningen, likaså inlärning i arbete, då studerandena arbetar på pälsdjursfarm eller i andra företag i branschen, t.ex. på foderblandningscentraler. Utbildningen genomförs som vuxenstudier och den examensförberedande utbildningen pågår cirka 1,5 - 2 år beroende på den studerandens tidigare studier och arbetserfarenhet.

I den förberedande utbildningen får studerandena undervisning i skötseln av pälsdjur, dvs. korrekt hantering av djuren, utfodring, skötselåtgärder under parnings- och valpningstiden, pälsningsteknik, inseminering av rävar, skinnsortering och skinnbedömning mm. I den förberedande utbildningen ingår också företagsekonomi och allmän lantbrukskunskap. I utbildningen behandlas bl.a. frågor med anknytning till djurens välbefinnande, hälsa och avel. Inlärning i arbete sker till stor del under de mest arbetsdryga perioderna i pälsfarmens årscykel, vilket innebär att studeranden jobbar på farmen t.ex. under parnings- och pälsningstiden. I den förberedande utbildningen ingår också att delta i olika evenemang som ordnas för pälsfarmare. Examen för pälsdjursuppfödare avläggs genom examenstillfällen, som påvisar den studerandens yrkeskompetens.

 

Det är också möjligt att studera till pälsdjursuppfödare på läroavtal.

Närmare information: Hannu Kärjä, tfn 06 875 405, 040 503 2961
etunimi.sukunimi@profur.fi

www.yrkesakademin.fi 

 

Specialyrkesexamen för farmarmästare

Specialyrkesexamen är den högsta examensnivån inom systemet med fristående examina. En farmamästare har mångsidig yrkesskicklighet och färdigheter att driva ett företag. För att delta i farmarmästarutbildningen har man avlagt grundexamen eller har en lång och gedigen erfarenhet av pälsdjursuppfödning.

Inom farmarmästarutbildningen ligger fokus på att fungera som förman, arbetsledning och företagsverksamhet. Här ingår också pälsdjurens välbefinnande, pälsdjurhantering, hälsa och avel, foderproduktion och foderkvalitet, miljö och teknologi. Den examensförberedande utbildningen består av när-, och distansstudier och inlärning i arbetet. Utbildningen pågår cirka 1,5 år beroende på den studerandens tidigare studier och arbetserfarenhet. Närstudiedagarna är förlagda till den tidpunkt då det är som lugnast på farmen. Inlärning i arbetet utgör en betydande del och görs på egen farm/farmen du jobbar på.

Det är också möjligt att studera till farmarmästare på läroavtal.

Närmare information: Hannu Kärjä, tfn 06 875 405, 040 503 2961
etunimi.sukunimi@profur.fi

 www.yrkesakademin.fi

Ofta ställda frågor om pälsnäringen