DNV - ISO 9001 Quality System Certification
Långa traditioner
Pälsdjur fanns i Finland redan för ca 10.000 år och var bland de första däggdjuren i landet. Även som näring har pälsen långa traditioner hos oss, man har fött upp pälsdjur i mer än 100 år i landet.

HÄR HITTAR DU:

Kärnområdet för produktionen är Södra och Mellersta Österbotten samt det svenskspråkiga Österbotten, där över 95 procent av farmerna är belägna.

Under årtiondenas lopp har antalet pälsfarmer minskat och produktionen koncentrerats. Trenden är densamma som inom andra husdjurssektorer: antalet gårdar har minskat men gårdsstorleken ökat.

Störst var antalet pälsfarmer på 1980-talet, mer än 5000 farmer. På den tiden drev en stor del av uppfödarna verksamheten som bisyssla. Idag är majoriteten av pälsdjursuppfödarna heltidsföretagare som för att klara sig i branschen måste vara starkt engagerade och ha ett gediget yrkeskunnande.

Största delen av pälsdjurens skinn produceras på farmer som har från några tusen till ett tjugotal tusen avelshonor.

Fotogalleri: 
Ofta ställda frågor om pälsnäringen