DNV - ISO 9001 Quality System Certification
Ledande rävproducent
På världsmarknaden för päls är Finland känt framför allt som rävskinnsproducent. Huvudprodukten är blåräv.

HÄR HITTAR DU:

otsikko

Finland producerar årligen 900 000 rävskinn, varav största delen går till marknaden i Asien. Kina producerar betydlig mer rävskinn, men kan kvalitetsmässigt inte konkurrera med den finska produktionen.

Förutom räv uppföds även mink och finnsjubb i Finland.  

Tack vare de finska farmarnas kunnande, ett friskt djurbestånd och ett klimat som är gynnsamt för djurens tillväxt klassas de finska rävskinnen som världens bästa.  

Förutom en hög skinnkvalitet kan de finska pälsarnas kommersiella framgång förklaras också av verksamhetens kvalitet. Skinnen produceras ansvarsfullt på certifierade farmer. På farmen förses varje skinn med en streckkod som gör det möjligt att spåra skinnet till den farm där det producerats.     

Finland är en föregångare inom certifierad pälsdjursuppfödning.  

Fotogalleri: 
Ofta ställda frågor om pälsnäringen