Pälsdjurens välbefinnande
Regleringen som avser djurens välbefinnande ställer krav på pälsdjursägaren och innehavaren i fråga om djurhållningsplats, skötsel, behandling och hantering samt transport.

HÄR HITTAR DU:

Aktuell djurskyddslagstiftning finns i jord- och skogsbruksministeriets F-register för veterinärmedicinlagstiftning.

I Eviras broschyr ”Pälsdjur – djurskyddslagstiftningen i sammandrag” har innehåll samlats från djurskyddsförfattningar som gäller pälsdjurshållning och pälsdjurens välbefinnande.

Ofta ställda frågor om pälsnäringen