DNV - ISO 9001 Quality System Certification
Pälsdjuret är ett produktionsdjur
Pälsdjuren är produktionsdjur som har uppfötts i Finland under mer än 100 generationers tid.

Pälsdjuret är ett produktionsdjur

I Finland uppföds blå- och silverräv, finnsjubb och mink. De populäraste pälsdjuren för uppfödning hos oss är blåräv och mink. Pälsdjurens anpassning till sin uppfödningsmiljö och djurets goda avkastning är resultatet av ett lyckat avelsarbete. Djuren har anpassat sig till ett liv med människor, och till arvsmassa, beteende och utseende avviker de från sina släktingar i naturen. 

Pälsdjur kan då och då av misstag hamna, eller med avsikt släppas, ut i naturen. Detta kan vara ödesdigert för ett djur vars instinkter inte längre finns kvar och som inte är kapabelt att klara sig i naturen.   

Fotogalleri: 
Ofta ställda frågor om pälsnäringen