Skatter
Många kommuner i pälsproduktionsområden är beroende av de skatteintäkter som näringen genererar.

HÄR HITTAR DU:

År 2020 var exportens värde 167 miljoner euro och skatter och avgifter uppgick till 105 miljoner euro. År 2019 genererade pälsnäringen minst 116 euro per invånare i de åtta största producentkommunerna. 

Den största skatteförmånen fick invånarna i Nykarleby: 364 euro per invånare. Även i övriga granskade kommuner utgjorde pälsnäringens skatteintäkter 3,7-12,4 procent av kommunens totala skatteinkomster.

Tack vare skatteintäkterna är många landskommuner livskraftiga och kan producera bastjänster som är viktiga för kommuninvånarna, till exempel dagvårds- och äldreomsorgstjänster samt skolor. (PTT: Pälsbranschens skatteintäkter 2016 graf)

Enligt den framtidsredogörelse som riksdagen beställt är pälsnäringen den enda primärproduktionsbranschen som har en samhällsekonomiskt betydande potential.

Pälsnäringens skatter och andra utbetalningar till samhället var 105 M€ år 2020. Skatter och andra utbetalningar till samhället var 119 M€ år 2019. Kommunalskatterna inbringade 27 M€. Enbart i Nykarleby var vädret av pälsförsäljningen mer än 28 M€.

Ofta ställda frågor om pälsnäringen