Skatter
Många kommuner i pälsproduktionsområden är beroende av de skatteintäkter som näringen genererar.

HÄR HITTAR DU:

År 2018 genererade pälsnäringen minst 100 euro per invånare i de tio största producentkommunerna. 

Den största skatteförmånen fick invånarna i Nykarleby: 465 euro per invånare. Även i övriga granskade kommuner utgjorde pälsnäringens skatteintäkter 3,3-12,4 procent av kommunens totala skatteinkomster.

Tack vare skatteintäkterna är många landskommuner livskraftiga och kan producera bastjänster som är viktiga för kommuninvånarna, till exempel dagvårds- och äldreomsorgstjänster samt skolor. (PTT: Pälsbranschens skatteintäkter 2016 graf)

Enligt den framtidsredogörelse som riksdagen beställt är pälsnäringen den enda primärproduktionsbranschen som har en samhällsekonomiskt betydande potential.

Pälsnäringens skatter och andra utbetalningar till samhället var 139 M€ år 2018. Kommunalskatterna inbringade 32 M€. Enbart i Nykarleby var vädret av pälsförsäljningen nästan 30 M€.

Ofta ställda frågor om pälsnäringen