DNV - ISO 9001 Quality System Certification
Skatter
Många kommuner i pälsproduktionsområden är beroende av de skatteintäkter som näringen genererar.

HÄR HITTAR DU:

År 2021 skatter och avgifter uppgick till 87 miljoner euro. Accumulering av kommunalskatt var 22 miljoner.

Pälsnäringen producerade 196–303 euro per invånare i de fem största producentkommunerna. Mest nytta av skatterna inom pälsnäringen fick Nykarleby, som 2021 fick 303 euro i skatteinkomster per invånare. Pälsdjursuppfödningens andel av kommunens skatteinkomster var 6,5% i Evijärvi, 7,2% i Halsua, 5,7% i Kaustby och 8,2% i Lappajärvi och Nykarleby.

Tack vare skatteintäkterna är många landskommuner livskraftiga och kan producera bastjänster som är viktiga för kommuninvånarna, till exempel dagvårds- och äldreomsorgstjänster samt skolor. (PTT: Pälsbranschens skatteintäkter 2016 graf)

Enligt den framtidsredogörelse som riksdagen beställt är pälsnäringen den enda primärproduktionsbranschen som har en samhällsekonomiskt betydande potential.

Materialbank: 
PDF icon PTT rapport 2016 (552.21 KB)
Ofta ställda frågor om pälsnäringen