Tillsyn över brand- och räddningsverksamhet på pälsfarm
Räddningslagen och -förordningen förutsätter att medelstora och stora pälsfarmer lämnar in en skriftlig räddningsplan till kommunens räddningsverk.

Brand- och räddningsövervakning på pälsfarm

Syftet med räddningsplanen är att förbättra vardagssäkerheten för människor och djur på farmen och att minska ekonomiska förluster genom att förebygga olyckor och rationalisera verksamheten i farosituationer.

För räddningsplanen kartläggs bl.a. pälsfarmens byggnader, djurantal, brandredskap och räddningsvägar.  Planen uppdateras varje år och räddningsmyndigheten granskar den i samband med brandsynen. Räddningsmyndigheten har tillsynsansvaret.

Ofta ställda frågor om pälsnäringen