Tillsyn över företagsverksamhet
Pälsdjursuppfödare är företagare vars verksamhet regleras av samma ramar som utövare av annan företagsverksamhet.

HÄR HITTAR DU:

Övervakande myndigheter:

Regionförvaltningsverket
Livsmedelsverket
Närings-, trafik- och miljöcentralen
Skatteförvaltningen
Tillsynsveterinär
Byggnadstillsyn
Räddningsväsendet

Ofta ställda frågor om pälsnäringen