DNV - ISO 9001 Quality System Certification
Utfodring enligt tillväxt
Födan påverkar pälsdjurens välbefinnande, skinnets kvalitet och valpresultatet. Fodrets kvalitet, tillgänglighet och pris är kritiska framgångsfaktorer inom pälsproduktionen.

HÄR HITTAR DU:

För att växa behöver ett pälsdjur samma näringsämnen som människan. Ett näringsrikt foder innehåller den mängd kött, fisk, spannmål, protein, fetter och vatten som djuret behöver i det utvecklingsskede det befinner sig i. Foder med en lös sammansättning är mycket vattenhaltigt och pälsdjuret får en del av den vätska det behöver via födan.  

Beroende på rutinerna på farmen utfodras djuren en eller två gånger om dagen. För distributionen av foder används en fodertruck med behållare. Foderransonen är noga beräknad, men kan ändras i enlighet med djurets aptit. En individuell utfodring innebär att djuren inte fetmar och att foder inte går till spillo.     

De flesta pälsdjursfarmer beställer sitt foder från foderkök som dagligen levererar fodret till farmen med tankbilar.  

Fodrets andel av pälsfarmernas produktionskostnader är ca 60 procent.    

Pälsnäringen använder årligen ca 240 miljoner kilo foder (år 2021). Till föda för pälsdjur används årligen 120 miljoner kilo slaktbiprodukter, 45 miljoner kilo fisk och fiskbiprodukter samt 42 miljoner kilo spannmål (år 2020).     

Utnyttjandet av biprodukter har en gynnsam inverkan på miljön. Fångsten av s.k. skräpfisk för användning till föda åt pälsdjur avlägsnar mer kväve från Östersjön än de kväveutsläpp som näringen ger upphov till.   

Fotogalleri: 

Miljöpåverkan

Mink- och rävfoder består i huvudsak av slaktbiprodukter (i vardagligt tal slaktavfall) som inte duger som människoföda och skräpfisk som fångats i Östersjön.
 

Cirka 160 000 ton slaktbiprodukter, som klassas som problemavfall, mals årligen till foder åt pälsdjuren. När man utnyttjar slaktbiprodukterna som foder för pälsdjuren, sänks priserna på de köttprodukter som förädlas till människoföda.
 

I Finland avlägsnar yrkesfiskarna årligen 500 ton fosfor och 1600 ton kväve, som orsakar övergödning, från Östersjön. Två tredjedelar av den skräpfisk som fångas i Östersjön blir till pälsdjursfoder.

 

Ofta ställda frågor om pälsnäringen