Variationer enligt årstid
Verksamheten på pälsfarmen följer årstidernas växling. Våren och hösten är bråda tider, då jobbar man dygnet runt på farmerna.

HÄR HITTAR DU:

Arbetsrytmen på pälsfarmen följer en årscykel där arbetet består dels av likartade dagliga rutiner och dels av uppgifter som sker endast under en viss årstid. 

I början av året är djurbeståndet på farmen som minst. Pälsningsperioden är över och kvar är de djur som valts till avelsdjur för kommande vår. Utfodringen av dessa djur anpassas allt striktare enligt de krav fortplantningsperioden ställer. Nu finns det tid att grundligt städa upp i pälsningshuset och placera avelsdjuren i skugghusen, blicken riktas mot nästa fortplantningsperiod.    

Under midvintern är speciellt finnsjubbarna mycket lugna och även de andra djurens aktivitet är lägre än under andra årstider. Ordentligt med strö i minkarnas lyor är vid stark köld mycket viktigt. Milda vinterdagar passar bra för provtagning för plasmacytos.   

Med längre dagar inleds pälsdjurens fortplantningsperiod, som är en av årscykelns viktigaste faser. Inför denna period gör farmaren upp en parningsplan som farmen sedan följer i sitt avelsarbete. Om det behövs kan djurstammen förstärkas genom köp av avelsdjur från andra farmer. På så sätt tillförs ”nytt blod” till den egna djurstammen.   

I februari följer man upp utvecklingen av finnsjubbarnas och silverrävarnas brunst. Om djuren ska insemineras, rengörs ett för ändamålet lämpligt varmt utrymme, noggrant och med särskild uppmärksamhet på hygienen. Samtidigt kontrollerar man att det finns tillräckligt med insemineringsutrustning och att brunstmätaren fungerar.   

Största delen av rävarna insemineras. Det innebär att farmens bästa avelshanar kan användas till fler honor än vid parning. 

Eftersom det är fråga om levande djur får man ändå vara beredd på att allt inte alltid går enligt planerna.   

Fotogalleri: 
Ofta ställda frågor om pälsnäringen