DNV - ISO 9001 Quality System Certification
Visste du detta om pälsbranschen?
Pälsbranschens rötter är djupt förankrade i det finländska samhället, och år 2018 firade vi branschens 90-årsjubileum. Vägen har varit lång och fylld av såväl upp- som nedförsbackar. Även idag är uppfödning ett betydelsefullt och motiverande arbete. Vi tror att behovet av en produktion som genuint beaktar den cirkulära ekonomin och naturliga produkter är viktigare än någonsin. Samtidigt gör vi vår del för att hålla den finländska landsbygden vid liv.

HÄR HITTAR DU:

Under sommaren 2018 intervjuade vi ett stort antal finländare: kvinnor och män i olika åldrar, med olika bakgrund och från olika delar av landet. Vi märkte att kunskaperna om branschen och rätt fakta är dåliga. Därför sammanställde vi fakta om branschen ur sådana perspektiv som gäller djurens välmående, uppfödning, miljö och olika produkter som används. Vi publicerar totalt 100 av dessa faktauppgifter under de två kommande åren.
Vi hoppas att dessa fakta väcker tankar hos dig och intresse att söka mer information. Vi berättar gärna mer, oavsett vad du har för tankar om vårt arbete.
 
Du är också välkommen att besöka pälsfarmen! Ta kontakt så kommer vi överens om en tid: stkl.vantaa@profur.fi
 
Visste du detta om pälsbranschen?
 
Faktum nr 7/100
Visste du att en päls är nästintill evig om den förvaras rätt, men att den börjar förmultna redan inom 30 dagar vid rätt förhållanden? Detta innebär att pälsen helt utan att lämna efter sig mikroplaster eller andra spår förmultnar i miljön. Pälsen är en del av naturliga kläder.
 
Faktum nr 6/100
Visste du att pälskanten på vinterrockens huva inte bara är en dekoration, utan att den har ett praktiskt syfte? Kransen skapar ett varmare mikroklimat kring ansiktet och skyddar på så sätt mot kyla och vind. Detta har många urinvånare i nordliga trakter, till exempel inuiterna, utnyttjat när de klätt sig.
 
Faktum nr 5/100
Visste du att alla delar av pälsdjuren tas tillvara? Hudar och pälsar ersätter konstgjorda material, djurens fett blir till biodiesel och de övriga delarna av djuret återförs till farmerna som foder för andra djur. En mindre känd nytta med pälsuppfödningen är den gödsel som uppstår. Gödsel från pälsuppfödningen är den näringsrikaste djurgödsel för nitrogen och fosfor. Gödseln räcker för en hel vegetationsperiod.
 
Faktum nr 4/100
Visste ni att alla pälsdjur alltid har tillgång till vatten, antingen via bevattningssystem eller via vattenkoppar?
 
Faktum nr 3/100
Visste du att mängden uppfödda pälsdjur i Finland har varit den samma eller rentav vuxit en del under de senaste 30 åren? Samtidigt har antalet pälsfarmer minskat med 70 %. Uppfödningen har alltså centraliserats och blivit mer yrkesmässig, vilket för sin del har möjliggjort många saker, till exempel en snabb utveckling av hur djuren sköts.
 
Faktum nr 2/100
Visste du att pälsdjuren dagligen äter en kost med balanserat näringsvärde, som tillverkas av bland annat skräpfisk som fångats i vattendragen? På detta sätt förbättrar pälsuppfödningen näringsbalansen i vattendragen, till exempel Östersjön.
 
Faktum nr 1/100
Visste du att pälsbranschens rötter ligger djupt i det finländska samhället? Matti Waris från Kexholm började 1916 försörja sin familj genom att föda upp rävar, och han blev därmed den första rävuppfödaren i Finland. Behovet av kvalitativa pälsar var så stort att branschen började utvecklas.
 
Finns det något du skulle vilja höra mer om? Tipsa oss så tar vi reda på och berättar! stkl.vantaa@profur.fi
Ofta ställda frågor om pälsnäringen