DNV - ISO 9001 Quality System Certification

Ansvarsprogrammen är ytterst viktiga för köparna

19.12.2016
Vår ansvarsfulla pälsdjursproduktion måste utvecklas kontinuerligt om vi ska kunna behålla vårt försprång till de övriga europeiska länderna. Därför behövs också WelFur-certifieringen, säger Charles Ross på Saga Furs.

Charles Ross, som ansvarar för Saga Furs’ internationella marknadsföring och företagsansvar, ser den nuvarande finländska certifieringen som en större helhet, som förstärks genom WelFurs inriktning på djurens välfärd.   

”WelFur är ett ypperligt instrument för mätning av djurens välbefinnande, speciellt som det bygger på vetenskaplig forskning. WelFur betyder att vårt eget certifieringssystem blir ännu starkare”, säger Ross.   

Ross lyfter fram Saga Furs’ roll som en föregångare när det gäller certifiering av pälsproduktion. Erfarenhet har samlats i mer än tio år, certifieringen av räv- och finnsjubbproduktion är idag heltäckande och andelen certifierad minkproduktion stiger hela tiden. 

”Finland har länge varit ledande inom certifiering av pälsdjursproduktion och WelFur kan gott ses som ett tecken på att andra följer vårt exempel och försöker nå samma nivå. Men vi ska inte vänta på att bli ikappkörda, utan fortsätta utvecklingsarbetet”, säger Ross.     

Enligt Ross är certifieringen ingalunda en enskild insats, utan en fortsatt process som omfattar utveckling, utbildning och dialog. Han tror inte att WelFur kommer att kräva särskilt mycket mer arbete för farmer som redan är certifierade.  

”Allt de certifierade farmerna behöver göra är att sätta in lite extra arbete och öka transparensen. En opartisk bedömning av utomstående granskare är grunden för certifieringens trovärdighet.” 

Att lyssna till kunderna och samarbeta med dem har i långa tider varit en central del av Saga Furs’ marknadsföring och produktutveckling. Bland företagets partners finns modevarumärken, designers och affärskedjor. Ansvarsfullhet är hörnstenen i samarbetsrelationerna, framhåller Ross.    

”Vi har också utvecklat och förbättrat vårt eget certifieringssystem, i nära samarbete med kunderna. Ansvarsfullhet är något av det viktigaste vi kan erbjuda våra kunder. Det ger oss tillstånd att agera.”   

WelFur är fortfarande rätt nytt och främmande och det är naturligt att lyxkunderna ännu inte känner till systemet.  Ross bedömer att intresset väcks på allvar från och med början av nästa år då WelFur kommer igång.    

”Inom modeindustrin är WelFur fortfarande okänt, men man hoppas på alla möjliga förändringar som kan förstärka deras företagsansvarsprogram. Genom att vi själva genomför ändringar i förhållandena kan vi undvika ändringskrav från regeringar eller medborgarorganisationer.”       

Också Tia Rantanen, direktör för Saga Furs’ modeaffärsverksamhet, säger sig ha fört många diskussioner med köparna.  

”På basis av diskussionerna kan jag säga att en modell där WelFur ingår som en del i ett mer omfattande finländskt certifikat alldeles säkert intresserar köparna.”

Rantanen lyfter fram ansvarsfullhet som ett synnerligen viktigt verktyg i Saga Furs’ marknadsföring.   

”Genom ansvarsfullheten har vi utmärkt oss från andra producentländer. Vad det i sin tur betytt är att vi kunnat etablera samarbete på partnernivå med stora modehus. Tack vare certifieringen har modehusen valt just oss till samarbetspartner.”    

”Ansvarsfullhet är hörnstenen i de kommersiella relationerna.”

 

TEXT Heidi Hammarsten