DNV - ISO 9001 Quality System Certification
Certifiering – system för egenkontroll
Pälsnäring har ett egenkontrollsystem, vars uppgift är att styra, övervaka och utveckla uppfödningen av pälsdjur.

HÄR HITTAR DU:

Den finska pälsuppfödaren arbetar ansvarsfullt och djuren han eller hon föder upp mår bra. I Finland ställer lagen krav på hållning av pälsdjur. Kraven kompletteras av certifiering, dvs. näringens egenkontrollsystem. Syftet med certifieringen är att upprätthålla och förbättra välbefinnandet hos djuren som föds upp på de finländska farmerna samt främja produktionens kvalitet och pälsdjursuppfödarnas yrkeskunnande.   

För att få certifikat måste farmens verksamhet uppfylla vissa kriterier och produktionen vara noga dokumenterad och transparent. Om auditören upptäcker brister, ska farmaren vidta nödvändiga korrigeringen inom en utsatt tid. Certifikat beviljas endast till farmer som uppfyller alla kriterier. Då certifikatets giltighet går ut bör pälsdjursuppfödaren ansöka om ny auditering.

Största delen av auditeringarna på pälsfarmerna i Finland görs i enlighet med rådande och godkänd praxis av en s.k. andra part, dvs. interna auditörer. Auditörerna är yrkesmän i branschen som beviljats auditeringsbehörighet.

Auditörerna bedömer sju olika delområden utgående från drygt 30 kriterier.

Farmaren själv är den som ska se till att kraven uppfylls. Förutom att ansvara för en daglig god vård av djuren har farmaren även uppgifter som företagare. Han eller hon planerar farmens verksamhet, beräknar kostnader och avkastningar och gör inköp. En noggrann bokföring av uppgifter om djuren och händelser på farmen samt ekonomi och personal är en del av detta arbete.     

De finländska pälsfarmerna omfattas i hög grad av egenkontroll. Hösten 2019 var andelen certifierade medlemsfarmer i Finlands Pälsdjursuppfödares Förbund totalt: 99,8 % av rävarna, 96,3 % av minkarna och 100 % av finnsjubbarna. En konsument, i vilket land som helst i världen, kan således vara säker på att ett finskt pälsdjur fötts upp på ett ansvarsfullt sätt: med respekt för djuret och miljön samt med omsorg om människor och deras utkomst.  

Fotogalleri: 

Sertifiointi on muotitalojen huulilla

"Tuotannon sertifionti ja tuotteiden jäljitettävyys ovat muotimaailmassa kaikkien huulilla", sanoo Charles Ross joka vastaa Saga Furs Oyj:n turkisten myynnistä länsimaisille muotitaloille.

Muotitalot auditoivat kaikki hankintaketjunsa materiaalitoimittajat ja vaativat niiltä vastuullista toimintaa. Tämä edellyttää tuotteiden aukotonta jäljitettävyyttä ja läpinäkyvää tuotantoprosessia.

Rossin mukaan sertifioitu tuotantoketju ja tuotteiden jäljitettävyys ovat tekijöitä, jotka ratkaisevat kilpailun suomalaisten tuottajien eduksi.

Ofta ställda frågor om pälsnäringen