DNV - ISO 9001 Quality System Certification
Sertifiointi – laatutyötä suomalaisilla turkistiloilla
Suomalainen turkiselinkeino on maailmalla sertifioinnin edelläkävijä. Vapaaehtoisen laatujärjestelmän tavoitteena on ylläpitää ja parantaa suomalaisilla turkistiloilla kasvatettavien eläinten hyvinvointia, tuotannon laatua ja turkiseläinkasvattajan ammattitaitoa.

TÄLTÄ SIVULTA LÖYDÄT:

Suomalainen turkistuottaja toimii vastuullisesti ja hänen kasvattamansa eläimet voivat hyvin. Suomessa laki asettaa turkiseläinten pidolle vaatimuksia, joita täydentää elinkeinon oma sertifiointijärjestelmä. Sen päämääränä on ylläpitää ja parantaa suomalaisilla turkistiloilla kasvatettavien eläinten hyvinvointia, tuotannon laatua ja turkiseläinkasvattajan ammattitaitoa.

Sertifioinnin läpäiseminen edellyttää, että tilan toiminta täyttää asetetut kriteerit ja tuotanto on huolellisesti dokumentoitua sekä läpinäkyvää. Mikäli auditoija havaitsee puutteita, tekee tuottaja vaaditut korjaukset määräaikaan mennessä. Sertifikaatti myönnetään vain niille tiloille, jotka täyttävät kaikki kriteerit. Sertifikaatti on uudistettava vuosittain uudella auditoinnilla ja tilan peräkkäisten auditointien on ajoituttava tilalla eri vuosina eri vuodenaikoihin.

Auditoinneista vastaa vallitsevan ja hyväksytyn käytännön mukaan ulkoiset auditoijat. He ovat alan ammattilaisia, joilla on auditointipätevyys. Auditoijat arvioivat tilalla seitsemää asiakokonaisuutta yhteensä yli 30 kriteerillä.

Tärkein tekijä vaatimusten toteutumisessa on tuottaja. Sen lisäksi, että eläinten hyvä päivittäinen hoito on hänen vastuullaan, tuottaja on yrittäjä. Hän suunnittelee tilan toimintaa, laskee kustannuksia ja tuottoja, sekä tekee hankintoja. Tarkka kirjanpito kaikista eläimiin, tilan tapahtumiin, talouteen ja henkilöstöön liittyvistä asioista on osa tätä työtä.

Suomalaiset turkistilat ovat hyvin sertifioinnin piirissä. Syksyllä 2019 Suomen Turkiseläinten Kasvattajain Liiton jäsentilojen eläinkannasta oli sertifioitu 99,8 % ketuista, 96,3 % minkeistä ja 100,0 % suomensupeista. Tämän ansiosta kuluttaja, missä tahansa ympäri maailmaa, voi olla varma, että suomalainen turkiseläin on kasvatettu vastuullisesti: eläintä arvostaen, ympäristöä kunnioittaen sekä ihmisistä ja heidän toimeentulostaan huolehtien.

Kuvagalleria: 

Sertifiointi on muotitalojen huulilla

"Tuotannon sertifionti ja tuotteiden jäljitettävyys ovat muotimaailmassa kaikkien huulilla", sanoo Charles Ross joka vastaa Saga Furs Oyj:n turkisten myynnistä länsimaisille muotitaloille.

Muotitalot auditoivat kaikki hankintaketjunsa materiaalitoimittajat ja vaativat niiltä vastuullista toimintaa. Tämä edellyttää tuotteiden aukotonta jäljitettävyyttä ja läpinäkyvää tuotantoprosessia.

Rossin mukaan sertifioitu tuotantoketju ja tuotteiden jäljitettävyys ovat tekijöitä, jotka ratkaisevat kilpailun suomalaisten tuottajien eduksi.

Usein kysyttyjä kysymyksiä turkistarhauksesta