DNV - ISO 9001 Quality System Certification
Djurens välbefinnande
Djurens välfärd är det fundament som den finländska pälsnäringen vilar på. Finländska pälsdjur mår bra.

Bedömning av välbefinnande

Utgångspunkten vid bedömningen av välbefinnande är de enskilda djurens rådande fysiska och psykiska tillstånd. Det djuren upplever avspeglas i deras beteende.

Att bedöma djurens välbefinnande kan ofta vara svårt och tolkningsbart.

Välbefinnande kan inte enbart bedömas utifrån beteendet utan beror på många faktorer. För att bedöma djurets välbefinnande behövs kunskap, yrkesskicklighet och erfarenhet.

Bäst lämpad för uppgiften är den person som sköter om djuret varje dag. En skötare håller uppsikt över sina djur och noterar avvikande beteende, förbrukning av vatten och foder, aptit, tillväxt och ser till helhetsresultatet. Denna granskning kompletteras då och då av fysiologiska mätningar.

Fotogalleri: 

Den bästa sakkunniga när det kommer till djurens välfärd är den som sköter djuren varje dag

Ofta ställda frågor om pälsnäringen