DNV - ISO 9001 Quality System Certification
En del av finländsk bioekonomi
Utnyttjandet av pälsdjursgödsel kan bli en synnerligen lukrativ binäring.

HÄR HITTAR DU:

Gödsel är en resurs

Även om det på åkrarna i husdjursområden ofta finns för mycket fosfor och kväve i jorden är det ändå brist på många näringsämnen i många spannmålsodlingsområden. Fosfor är en sinande naturresurs som i pälsdjurens gödsel finns i betydligt större mängder än i gödseln från andra produktionsdjur. Pälsnäringen producerar cirka 1,8 miljoner kilo fosfor om året.

EU har upptagit fosfor på sin lista över 20 kritiska råvaror. Då EU-områdets enda fosforreserver finns i Finland satsar EU och pälsnäringen på återvinning av näringsämnen. För närvarande pågår flera forsknings- och utvecklingsprojekt med syfte att förbättra återanvändningen av gödsel.

I Jeppo har man nått långt i återvinningen av näringsämnen och energi. Ett lokalt energibolag utnyttjar jordbruksavfall för produktion av biogas som används för värmeproduktion och bilbränsle. Som en biprodukt uppstår gödsel som används i vår numera så berömda ekologiska odling av tomater.

I Kalajoki utreder man möjligheterna att använda biokol för att förädla pälsdjursgödsel till ”påsgödsel” eller en motsvarande produkt.

De enda fosfortillgångar EU har finns här i Finland. Unionen vill därför satsa på återvinning av näringsämnen.

Vi har en unik möjlighet att fungera som en föregångare.

Ofta ställda frågor om pälsnäringen