Farmcertifiering
Den finländska pälsfarmscertifieringen är ett kvalitets- och miljöledningssystem som betonar ansvarstagande, spårbarhet och transparens.

HÄR HITTAR DU:

FARMCERTIFIERING

Även om det är frivilligt att delta i certifieringen, har allt fler finländska pälsproducenter förbundit sig till ett certifierat kvalitetsarbete.

Den finländska pälsfarmscertifieringen är ett kvalitets- och miljöledningssystem som betonar ansvarstagande, spårbarhet och transparens. Den omfattar alla delområden inom farmens verksamhet:

 

1. Djurens hälsa och välfärd 
2. Uppfödningsförhållanden 
3. Foderförsörjning 
4. Förädling 
5. Miljövård 
6. Farmhygien 
7. Utbildning och beredskap för undantagsförhållanden

Finlands Pälsdjursuppfödares Förbund FIFUR inledde utvecklingen av certifieringssystemet år 2005 tillsammans med de viktigaste intressenterna. Även om det är frivilligt att delta, har allt flera producenter fattat intresse för att göra ett certifierat kvalitetsarbete på sin farm. Hösten 2018 var 99,8 % av rävarna, 96,3 % av minkarna och 100 % av finnsjubbarna certifierade på de finska pälsfarmer som är medlemmar i Finlands Pälsdjursuppfödares Förbund.

Pälsproducenten förbinder sig till att kontinuerligt dokumentera verksamheten, vilket bidrar till att stärka god praxis och observera brister. Certifieringskriterierna utgår från gällande lagstiftning och de kriterier som branschen själv fastställt, och de uppdateras utifrån krav från den internationella modeindustrin samt respons på det praktiska arbetet. Kriterier som överskrider lagstiftarens krav är bland annat sådana som gäller djurens hälsa (plasmacytostester, vaccinationer), foderförsörjning, förädling av pälsdjur och djurhandel. 

Ofta ställda frågor om pälsnäringen