DNV - ISO 9001 Quality System Certification
Tilasertifiointi
Suomalainen sertifiointi (Finnish Standards) on vastuullisuutta, jäljitettävyyttä ja läpinäkyvyyttä korostava laatu- sekä ympäristöjärjestelmä, johon sisältyy myös eurooppalainen WelFur-mittaristo.

TÄLTÄ SIVULTA LÖYDÄT:

Vaikka sertifiointiin osallistuminen on vapaaehtoista, yhä useampi suomalainen turkistuottaja on sitoutunut sertifioituun laatutyöhön.

Suomalainen sertifiointi on vastuullisuutta, jäljitettävyyttä ja läpinäkyvyyttä korostava laatu- sekä ympäristöjärjestelmä. Se kattaa tilan toiminnan kaikki osa-alueet:

1. Eläinten terveys ja hyvinvointi 
2. Kasvatusolosuhteet 
3. Rehuhuolto 
4. Jalostus 
5. Ympäristönhoito 
6. Tilahygienia 
7. Koulutus ja varautuminen poikkeusoloihin

Suomen Turkiseläinten Kasvattajain Liitto FIFUR aloitti vuonna 2005 sertifiointijärjestelmän kehittämisen yhdessä tärkeimpien sidosryhmiensä kanssa. Vaikka osallistuminen on vapaaehtoista, yhä useampi tuottaja on innostunut tekemään tilallaan sertifioitua laatutyötä. Vuonna 2021 sertifiointijärjestelmässä oli mukana 552 yritystä, joka on 95 % kaikista jäsentiloista. Eläinlajikohtaisesti kettujen tuotannosta lähes 100 % ja suomensupien tuotannosta 100 % oli sertifioitu. Minkkituotannosta oli sertifioitu 95 %.

Turkistuottaja sitoutuu toiminnan jatkuvaan dokumentointiin, mikä auttaa vahvistamaan hyviä käytäntöjä ja havainnoimaan puutteita. Sertifiointikriteeristö perustuu voimassaolevaan lainsäädäntöön ja alan itse määrittelemiin kriteereihin, ja sitä päivitetään kansainväliseltä muotiteollisuudelta tulevien vaatimusten sekä käytännön työstä saadun palautteen perusteella. Lainsäädännön ylittäviä kriteerejä ovat mm. eläinten terveyteen (plasmasytoositestaus, rokotukset), rehuhuoltoon, turkiseläinten jalostukseen ja eläinkauppaan liittyvät kriteerit sekä eläinten hyvinvointia mittaava itsenäinen WelFur. 

Ladattavat materiaalit: 
Usein kysyttyjä kysymyksiä turkistarhauksesta