Förbundet
FPF är en rådgivnings- och intressebevakningsorganisation för sina medlemmar. Yrkeskunnig pälsdjursuppfödning har pågått sedan förbundet grundades år 1928.

HÄR HITTAR DU:

Förbundets verksamhet styrs av en vision om att Finland är det mest ansvarsfulla och lönsamma landet för pälsdjursuppfödning.
FIFURs mission är att främja farmarnas, djurens och miljöns välfärd och därigenom trygga pälsdjursuppfödningens livsrum, konkurrenskraft och utveckling. 
FIFUR vill nå fram till sin vision och uppfylla sin mission genom att vidareutveckla de tre välfärdsområdena, producera tjänster, erbjuda rådgivning samt genom att förmedla information. Näringen behöver en stark intressebevakningsorganisation vars mission är att främja pälsnäringens kontinuitet och framgång. 

Förbundets värden är öppenhet, djurens välfärd och ansvar.

Styrelse

Kenneth Ingman, ordförande
tel: 040 759 1600 
kenneth.ingman@fifur.fi

Lasse Joensuu
tel: 0500 881 634 
lasse.joensuu@gs-fur.fi

Jouni Koskinen 
tel: 040 5017475 
jouni.koskinen@kustinen.fi

Ari Starck
tel: 050 5988359
ari.starck75@gmail.com

Auvo Känsäkangas
tel: 040 579 1655 
auvokansakangas@gmail.com

Marcus Nordmyr 
tel: 050 520 6180 
marcus.nordmyr@gmail.com

Mikael Knuts 
tel: 0500 266 496 
britex@multi.fi

Ledningsgruppen

e-post: förnamn.efternamn@fifur.fi 

Verksamhetsledare
Marja Tiura 
tel: 050 511 3060

FPF viceverksamhetsledare, Verksamhetsledare PSTK, chef för djurens- och miljöns välfärd
Hannu Kärjä
tel: 06 875 405, 040 503 2961

Kommunikationschef
Olli-Pekka Nissinen
tel: 050 306 2374

Mode och intressebevakning
Leena Harkimo
tel: 050 511 3171

Direktör, certifiering och ansvar
Marika Peuhkuri-Grön
tel: 040 095 9283

Forskningsdirektör
Jussi Peura 
tel: 0400 637 255 

Ekonomichef
Tiina Helmi 
tel: 040 868 6525

Ofta ställda frågor om pälsnäringen