DNV - ISO 9001 Quality System Certification
Förbundet
FPF är en rådgivnings- och intressebevakningsorganisation för sina medlemmar. Yrkeskunnig pälsdjursuppfödning har pågått sedan förbundet grundades år 1928.

HÄR HITTAR DU:

Förbundets verksamhet styrs av en vision om att Finland är det mest ansvarsfulla och lönsamma landet för pälsdjursuppfödning.
FIFURs mission är att främja farmarnas, djurens och miljöns välfärd och därigenom trygga pälsdjursuppfödningens livsrum, konkurrenskraft och utveckling. 
FIFUR vill nå fram till sin vision och uppfylla sin mission genom att vidareutveckla de tre välfärdsområdena, producera tjänster, erbjuda rådgivning samt genom att förmedla information. Näringen behöver en stark intressebevakningsorganisation vars mission är att främja pälsnäringens kontinuitet och framgång. 

Förbundets värden är öppenhet, djurens välfärd och ansvar.

 

Årsberättelser

Kontaktuppgifter

Ofta ställda frågor om pälsnäringen