Härifrån ut i världen
Pälsfarmning är en internationell näring. Förutom i Finland föds pälsdjur upp även i Kina och i många europeiska länder. Skinnmarknaden är världsomfattande och päls används överallt.

HÄR HITTAR DU:

otsikko

De finska skinn som säljs på auktion fortsätter till Kina där de bearbetas. Ett litet antal skinn bearbetas även i Europa.   

Pälsplagg tillverkas främst i Kina och Italien. Från sömnadsateljéerna fortsätter de färdiga plaggen till affärer runtom i världen.   

London, Milano, Paris och New York är världens ledande modestäder, det är där de största modehusen och de främsta modeskaparna finns och det är där trenderna bestäms. En livlig försäljning av päls förekommer också i Hongkong.       

Också i många andra europeiska länder än i Finland är pälsdjursuppfödning en stark näring. Finland är ett av världens största producentländer av rävskinn, Danmark är ledande inom minkskinn. Andra länder med en aktiv pälsuppfödning är Holland, Polen och Norge.     

Drygt hälften av världens pälsproduktion kommer från EU-området och Norge. Största pälsproducenten utanför Europa är Kina.

Aktörerna i pälsbranschen, dvs. producenterna, modeskaparna och handeln, har en gemensam intressebevakningsorganisation, Fur Europe. Organisationens uppgift är att förmedla information, arbeta för synliggörande av branschen och marknadsföra pälsmode.       

Den finländska pälsens väg ut i världen

På finländska farmer producerades år 2018 ungefär 2,66 milj. räv – och finnsjubbsskinn samt 1,9 milj. minskinn. Efter avlivningen pälsas djuret och på skinnet fästs en streckkod, med hjälp av vilken det går att spåra skinnet till den farm därifrån det kommer ursprungligen.

Från farmerna transporteras råskinnen till Vanda, där auktionsbolaget Saga Furs Oyj sorterar skinnen som därefter säljs vid pälsauktionerna som vanligen ordnas fyra gånger per år.

Från Vanda fortsätter skinnen för beredning till Kina och en mindre andel även till Europa. Pälsplaggen färdigställs främst i Kina och Italien. De färdiga plaggen skickas sedan till butiker världen över.

London, Milano, Paris och New York är modehuvudstäder, som bestämmer trenden. I dessa städer fungerar världens ledande modehus och designers. Också Hongkong når ett stort antal pälsköpare. 

Ofta ställda frågor om pälsnäringen