DNV - ISO 9001 Quality System Certification
Människans välbefinnande
FIFUR erbjuder sina medlemmar utbildning, evenemang, stöd och tjänster för att stödja traditionen för ansvarsfull pälsdjursuppfödning i Finland.

HÄR HITTAR DU:

Djurens välfärd börjar från en pälsdjursuppfödares välbefinnande. Om en uppfödare inte kan ta hand om sig själv på grund av sin egen sjukdom eller ekonomiska problem, påverkar det också hens förmåga att utföra sitt jobb.
 
En av organisationens viktiga uppgifter är att ta hand om sina medlemmar och stödja deras arbete. Ett kostnadsfritt, konfidentiellt nätverk av supportpersonal är ett bra exempel på detta. De som befinner sig i ekonomiska svårigheter har en egen stödperson som kan hjälpa till med till exempel bankförhandlingar.
 
FIFUR-tjänstemän och veterinärer, liksom hela fältpersonalen, är ofta förtrogna personer som uppfödarna kan diskutera om farmen med på ett omfattande sätt, inte bara i förhållande till djurvård. När det gäller olika tillståndsfrågor ger förbundet hjälp för att förvissa farmaren om att tillståndsärenden sköts rätt. Regionala fältrådgivare informerar också pälsdjursuppfödare om aktuella ämnen inom området och ger dem utbildning.
 
Inom pälsnäringen finns det mycket jobb som inte kräver kunskaper i finska eller svenska. Därför kan näringen sysselsätta även invandrare och på så sätt främja integrationen i det finländska samhället.

"Pälsnäringen strävar efter att ta väl hand om pälsfarmarna och att stödja dem i att klara av sitt arbete"

Ofta ställda frågor om pälsnäringen