DNV - ISO 9001 Quality System Certification
Ihmisten hyvinvointi
FIFUR tarjoaa jäsenilleen koulutusta, tapahtumia, tukea ja palveluja, joilla halutaan edesauttaa vastuullisen turkiseläinkasvatuksen perinteen jatkumista Suomessa.

TÄLTÄ SIVULTA LÖYDÄT:

Eläinten hyvinvointi lähtee turkiskasvattajan hyvinvoinnista. Jos kasvattaja ei pysty oman sairautensa, pahoinvointinsa tai esimerkiksi taloudellisten ongelmiensa vuoksi huolehtimaan itsestään, se vaikuttaa myös hänen mahdollisuuksiinsa hoitaa työnsä hyvin.
 
Liiton yhtenä tärkeänä tehtävänä on pitää huolta jäsenistään ja tukea heidän työssä jaksamistaan. Maksuton, luottamuksellisesti toimiva tukihenkilöverkosto on tästä hyvä esimerkki. Taloudellisiin vaikeuksiin joutuneille on oma tukihenkilönsä, jolta saa apua muun muassa pankkineuvotteluihin.
 
FIFURin toimihenkilöt ja eläinlääkärit sekä koko kenttähenkilöstö ovat usein luottohenkilöitä, joiden kanssa kasvattajat käyvät tilan asioita läpi kattavasti, muutenkin kuin eläintenhoitoon liittyen. Erilaisten lupa-asioiden osalta liitto tarjoaa apua, jotta tuottaja saa varmuuden, että kaikki lupa-asiat on oikein hoidettu. Alueelliset kenttäneuvojat myös tiedottavat turkiskasvattajia alan ajankohtaisista asioista ja järjestävät heille koulutuksia.
 
Turkisalalla riittää myös paljon työtä, johon ei tarvita suomen kielen taitoa. Siksi ala voi työllistää myös maahanmuuttajia ja siten edesauttaa kotoutumista ja suomalaiseen yhteiskuntaan integroitumista.
Usein kysyttyjä kysymyksiä turkistarhauksesta