DNV - ISO 9001 Quality System Certification
Näringens ekonomiska betydelse
Pälsnäringen är en ekonomiskt viktig näringsgren i Finland.

HÄR HITTAR DU:

År 2022 uppgick värdet av exporten av päls till 232 miljoner euro. På 2010-talet har exportens värde årligen varit 400-500 miljoner i genomsnitt.

Tack vare skatteintäkterna är många landsbygdssamhällen livskraftiga och kan tillhandahålla grundläggande tjänster till sina medborgare, som daghem, äldreomsorg och skolor.

Enligt den framtidsredogörelse som riksdagen beställt är pälsnäringen den enda primärproduktionsbransch som har en samhällsekonomiskt betydande potential.

Ofta ställda frågor om pälsnäringen