Turkiselinkeinolla on merkitystä
Turkiselinkeino on Suomessa taloudellisesti merkittävä elinkeino.

TÄLTÄ SIVULTA LÖYDÄT:

Vuonna 2019 turkisten viennin arvo oli 312 miljoonaa euroa. Lukuisat kunnat turkistuotantoalueella ovat riippuvaisia elinkeinon tuomista veroeuroista. Vuonna 2019 turkisala tuotti kahdeksaan suurimpaan tuottajakuntaan vähintään 116 euroa asukasta kohden.

Eniten turkiselinkeinon veroista hyötyi Uusikaarlepyy: 364 euroa asukasta kohden. Myös muissa tarkastelluissa kunnissa turkiselinkeinon tuottamat verot muodostivat 3,7-12,4 prosenttia kunnan kaikista verotuloista.

Niiden verotulojen ansiosta monet maaseutukunnat ovat elinvoimaisia ja pystyvät tuottamaan kuntalaisille tärkeät peruspalvelut kuten esimerkiksi päivähoito- ja vanhustenhoitopalvelut sekä koulut.

Eduskunnan tilaaman tulevaisuusselonteon mukaan turkiselinkeino on ainoa alkutuotannon ala, jolla on kansantaloudellisesti merkittävää potentiaalia.

 

Kansantaloudellinen merkitys

Vaikka vientivetoisen turkisalan kansantaloudellinen merkitys on suuri ennen kaikkea alueellisesti, ei myöskään voi vähätellä sen valtakunnallista merkitystä. Turkisala tuotti vuonna 2019 veroja ja sosiaalivakuutusmaksuja Suomeen 119 miljoonaa euroa.

Usein kysyttyjä kysymyksiä turkistarhauksesta