Turkiselinkeinolla on merkitystä
Turkiselinkeino on Suomessa taloudellisesti merkittävä elinkeino. Pitkään kestäneestä talouden taantumasta huolimatta elinkeino tuottaa vienti- ja verotuloja.

TÄLTÄ SIVULTA LÖYDÄT:

Vuonna 2018 turkisten viennin arvo oli 317 miljoonaa euroa. Viennin arvo on valtava myös muiden tuotantoeläinalojen vientiin verrattuna. Niiden yhteen laskettu vienti on noin 1 miljardi.

Lukuisat kunnat turkistuotantoalueella ovat riippuvaisia elinkeinon tuomista veroeuroista. Vuonna 2018 turkisala tuotti kymmeneen suurimpaan tuottajakuntaan vähintään 100 euroa asukasta kohden.

Eniten turkiselinkeinon veroista hyötyi Uusikaarlepyy: 465 euroa asukasta kohden. Myös muissa tarkastelluissa kunnissa turkiselinkeinon tuottamat verot muodostivat 3,3-12,4 prosenttia kunnan kaikista verotuloista.

Niiden verotulojen ansiosta monet maaseutukunnat ovat elinvoimaisia ja pystyvät tuottamaan kuntalaisille tärkeät peruspalvelut kuten esimerkiksi päivähoito- ja vanhustenhoitopalvelut sekä koulut.

Eduskunnan tilaaman tulevaisuusselonteon mukaan turkiselinkeino on ainoa alkutuotannon ala, jolla on kansantaloudellisesti merkittävää potentiaalia.

 

Kansantaloudellinen merkitys

Vaikka vientivetoisen turkisalan kansantaloudellinen merkitys on suuri ennen kaikkea alueellisesti, ei myöskään voi vähätellä sen valtakunnallista merkitystä. Turkisala tuotti vuonna 2018 veroja ja sosiaalivakuutusmaksuja Suomeen 139 miljoonaa euroa.

Usein kysyttyjä kysymyksiä turkistarhauksesta