DNV - ISO 9001 Quality System Certification
Turkiselinkeinolla on merkitystä
Turkiselinkeino on Suomessa taloudellisesti merkittävä elinkeino.

TÄLTÄ SIVULTA LÖYDÄT:

Vuonna 2022 viennin arvo oli 232 miljoonaa euroa.

Verotulojen ansiosta monet maaseutukunnat ovat elinvoimaisia ja pystyvät tuottamaan kuntalaisille tärkeät peruspalvelut kuten esimerkiksi päivähoito- ja vanhustenhoitopalvelut sekä koulut.

Eduskunnan tilaaman tulevaisuusselonteon mukaan turkiselinkeino on ainoa alkutuotannon ala, jolla on kansantaloudellisesti merkittävää potentiaalia.

 

Kansantaloudellinen merkitys

Vaikka vientivetoisen turkisalan kansantaloudellinen merkitys on suuri ennen kaikkea alueellisesti, ei myöskään voi vähätellä sen valtakunnallista merkitystä. Turkisala tuotti vuonna 2022 veroja ja sosiaalivakuutusmaksuja Suomeen 47 miljoonaa euroa. Kunnallisverokertymä oli 22 miljoonaa euroa.

Usein kysyttyjä kysymyksiä turkistarhauksesta