DNV - ISO 9001 Quality System Certification
Pälsdjurens årscykel
Pälsdjur är produktionsdjur. Produktionsperioden som är en bråd tid då stor noggrannhet krävs inleds på våren.

HÄR HITTAR DU:

Produktionsperioden som är en bråd tid då stor noggrannhet krävs inleds på våren i och med pälsdjurens parningstid. Största delen av rävarna semineras medan minkarna paras. Semineringen är ett känsligt och krävande arbete som har stor betydelse för produktionsperiodens resultat på farmen. Efter semineringen fokuserar producenten på att ta hand om de dräktiga honornas välbefinnande.
 

Beroende på pälsdjursslag föds valparna mellan slutet av april och midsommar. Småvalpsskedet är en glädjefylld men krävande tid. Att ge di åt en stor valpkull är tungt för honan och det varma vädret kan vara besvärligt. Producenten bör därför se till att skugghuset är svalt och att djuren kontinuerligt får tillräckligt med rent vatten att dricka.

 

Pälsdjur drabbas av vissa för arten typiska sjukdomar, varav en del kan vara ödesdigra. Mot flera av sjukdomarna finns det lyckligtvis mediciner och vacciner som används utifrån sjukdomssituationen.
 

Pälsdjuren lever största delen av sitt liv omgivna av sina artfränder.
 

Valparna som föds på våren avvänjs från honan och börjar vid två månaders ålder äta uteslutande fast foder då honan inte längre ger di. Valpar som avvänjts från honan föds i regel upp parvis.

Honorna placeras efter avvänjningen vanligen i ett separat skugghus. Preliminärt inleds avelsdjursurvalet under sommaren då honornas valpresultat har klarlagts.

Med undantag av individer som väljs för avel avlivar man för pälsning alla övriga pälsdjur på farmen. Djuren transporteras inte bort från farmen för avlivning och besparas därför den stress som en transport skulle innebära.
 

Djuren avlivas av en för uppgiften utbildad person. Minkar avlivas med koldioxidgas eller kolmonoxid, rävar och finnsjubbar med el. Båda sätten är mycket snabba, samt smärtfria och stressfria för djuret. Båda avlivningsmetoderna föreskrivs i lagen. Avlivningsapparaturen ska kontrolleras varje år, samt både före och under pälsningssäsongen. Dessutom ska farmen ha en verksamhetsplan för pälsningssäsongen samt bokföra avlivning och apparaternas funktion.

Fotogalleri: 
Ofta ställda frågor om pälsnäringen