Pälsfarmens miljöskydd
Målet för miljöskyddet är goda miljöförhållanden och en ekologiskt hållbar utveckling.

HÄR HITTAR DU:

Lagstiftning och anvisningar finns på miljöministeriets webbplats.

Ofta ställda frågor om pälsnäringen