Pälsnäringen är viktig för Finland
Pälsnäringen är en ekonomiskt viktig näringsgren i Finland. Trots den lågkonjunktur som landet brottats med i långa tider ger näringen fortfarande export- och skatteinkomster.

HÄR HITTAR DU:

År 2014 var värdet på pälsexporten 460 miljoner euro, dvs. ungefär lika mycket som priset på ett kryssningsfartyg som byggts under flera år på varvet i Åbo.  

Värdet på exporten är enormt även jämfört med de exportinkomster de andra produktionsdjurssektorerna svarar för. Det sammanlagda exportvärdet för dessa sektorer är ca 1 miljard.  

Pälsnäringen betalade 48,1 miljoner euro i skatter.  

Många kommuner i pälsdjursområdet är beroende av de skatteeuron som pälsnäringen inbringar. År 2014 gav pälsbranschen skatteinkomster motsvarande minst 100 euro per invånare till de nio största producentkommunerna.    

Mest skatteinkomster från pälsnäringen fick Nykarleby: nästan 500 euro per invånare. Också i de andra kommuner som granskats svarade skatterna från näringen för 4-9 procent av kommunens totala skatteinkomster.

Tack vare dessa skatteinkomster är många landsbygdskommuner livskraftiga och kan producera en god basservice till kommuninvånarna, till exempel dagvård och åldringsvård samt skolor.  

Enligt  regeringens framtidsredogörelse är pälsnäringen den enda sektor för primärproduktion som har en nationalekonomiskt betydande potential.  

Nationalekonomisk betydelse

Pälsnäringen har en väsentlig nationalekonomisk betydelse, framför allt regionalt men också på en nationell nivå.   

Toppåret 2013 betalade näringen sammanlagt 57 miljoner euro i samfundsskatter.    

Till exempel Valio betalade år 2013 14,7 miljoner euro i samfundsskatt och Alko 12,4 miljoner euro.   

Ofta ställda frågor om pälsnäringen