DNV - ISO 9001 Quality System Certification
Tillsyn över miljöskyddslagen
Myndigheterna och deras uppgifter definieras i 3 kap. Miljöskyddslagen.

HÄR HITTAR DU:

Tillsynsmyndigheter är NTM-centralen (regional miljöcentral) och kommunens miljömyndighet (MSL 22 §). Deras befogenhet sammanfaller med tillståndsmyndighetens befogenhet.

NTM-centralen utarbetar en tillsynsplan för tillsynspliktiga verksamheter i verksamhetsområdet. I tillsynsplanen presenteras målen för tillsynen, tillsynspraxis och tillgängliga resurser. Miljötillståndspliktiga instanser delas in i fyra tillsynsklasser. Djurskyddet har vanligen tillsynsklasserna III–IV. Inspektionsfrekvensen beror på tillsynsklass. 

Ofta ställda frågor om pälsnäringen